Feestelijke opening ‘Karrensporenpad’ op het Hijkerveld

Schotse hooglanders op het Hijkerveld. Foto: Henk Hummel – Het Drentse Landschap

Op vrijdag 16 september wordt tussen 10.00 en 10.45 uur een historisch Karrensporenpad geopend op het Hijkerveld. Daarnaast wordt een speciaal ontworpen bank-kar onthuld. De helft van deze bank bestaat uit een kar zoals die in vroeger tijden werd gebruikt. De bank-kar is ontworpen door Sil Mulder in het kader van zijn opleiding Creatief Vakman aan het Friesland College. Beide objecten markeren het Karrensporenpad, dat nu als aanvulling op de paarse paaltjes route over het Hijkerveld gelopen kan worden.
Lees meer over
De Krant van Midden-Drenthe

Het Hijkerveld behoort tot de grootste heidevelden van Drenthe. Tot in de ijzertijd waren delen van dit gebied in gebruik als woongebied. De ijzertijdboeren maakten gebruik van kleine omwalde raatakkers, ook wel Celtic fields genoemd. Overblijfselen van deze prehistorische akkers liggen op het Hijkerveld. Ook de grafheuvels en oude karrensporen wijzen op vroegere bewoning. Het gebied is in de eeuwen na de ijzertijd alleen maar voor beweiding door schapen gebruikt. Een traditioneel gebruik dat door Het Drentse Landschap met een gescheperde kudde in ere is hersteld. Schaapherder Freerk Heuker trekt dagelijks met zijn kudde het veld in.

Ingebruikneming en onthulling

Nieuws

menu