Vijf inwoners van Midden-Drenthe koninklijk onderscheiden

Vlnr: J. v Sleen, C. Bijl, H. Bork, W. Stevens. Gemeente Midden-Drenthe

Ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning zijn vanmorgen vijf inwoners van de gemeente Midden-Drenthe Koninklijk onderscheiden. Mevrouw Bork-Post, de heren Van Sleen en Stevens en het echtpaar Timmerman-Visser hebben de onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester C. Bijl tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis.
Lees meer over
De Krant van Midden-Drenthe

Mevrouw H. Bork-Post (74) uit Westerbork is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor haar (bestuurlijke) activiteiten voor de samenleving op diverse maatschappelijke terreinen. Ze was penningmeester en secretaris van Bejaardensoos Stuifzand, secretaris van het Groene Kruis, afdeling Ruinen, coördinator voor de Emmabloemcollecte in regio Stuifzand en vrijwillig administratief medewerker bij Boeijenoord Assen. Tegenwoordig zet ze zit in als penningmeester van Buurtvereniging Hoofdstraat Westerbork, penningmeester en secretaris van Stichting Zomeractiviteiten Westerbork en penningmeester van de Stichting Westerbork: Dorp van de Vrijheid.

Van Sleen

De heer J. van Sleen (56) uit Smilde is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn (bestuurlijke) activiteiten voor de samenleving op diverse maatschappelijke terreinen. Hij is al sinds 1989 penningmeester bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Rank te Smilde. Daarnaast was hij penningmeester van Volleybalvereniging Fama te Smilde, waar hij sinds 2019 voorzitter van is. Bij deze vereniging heeft hij diverse functies bekleed, waaronder scheidsrechter en begeleider. Tegenwoordig is hij tevens actief voor de Projectgroep Ghana G8.

Stevens

De heer W. Stevens (64) uit Beilen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn (bestuurlijke) activiteiten voor de samenleving op diverse maatschappelijke terreinen. Hij was penningmeester van de voetbalvereniging c.v.v. Fit Boys te Beilen, initiator van activiteiten en evenementen en kantinevrijwilliger. Bij Stichting Beleef Beilen is hij sinds 2012 penningmeester en daarnaast initiator en medeorganisator van activiteiten. Ook van het evenement Bourgondisch Beilen is hij penningmeester. Stevens is medeoprichter van Beheersvereniging Lievingerveld en was daar ook een aantal jaren penningmeester van.

Timmerman-Visser

Mevrouw I.W. Timmerman-Visser (68) uit Beilen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor haar (bestuurlijke) activiteiten op diverse maatschappelijke terreinen. Ze was vrijwilliger bij de Vereniging Wereldwinkel Beilen, vrijwillig reisbegeleider bij de Stichting Vakantievreugd, beheerder van het muziekarchief bij de Cantorij Beilen, ondersteuner van diverse familieleden en diaken bij de Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen. Als vertegenwoordiger namens de kerkelijke gemeenschap had ze zitting in de interkerkelijke commissie PKN Drenthe, ze is ouderenouderling en vrijwilliger koffieschenken na de kerkdienst

Timmerman

De heer H. Timmerman (69) uit Beilen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn (bestuurlijke) activiteiten op diverse maatschappelijke terreinen. Hij is al sinds 1986 vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen. Een aantal jaren was hij jeugdouderling en diaken. Tegenwoordig is hij ook nog actief als vrijwilliger bij de diaconie en ondersteuner van hulpbehoevenden bij praktische zaken. De heer Timmerman is sinds 1993 lid van de werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Hij was klusjesman en later voorzitter van de Vereniging Werelwinkel Beilen en penningmeester van de Stichting Vrienden van Wereldwinkel Beilen. Hij is voorzitter van de Cantory Beilen en lid van de Stoelencommissie geweest en was eerst vrijwilliger bij en later voorzitter van het Interkerkelijk Platform Oranje. Timmerman stuurde de vrijwilligers aan en gaf leiding aan de activiteiten voor vluchtelingen in het ‘House of Hope’. Tegenwoordig zet hij zich in als coördinator en wijkhoofd collecte in Beilen bij Amnesty International, medeoprichter, bestuurslid en penningmeester van de Stichting Op de Hoogte van Bolivia (SOHB), voorzitter van het Interkerkelijk Diaconaal Platform Midden-Drenthe en medeoprichter en voorzitter van de Werkgroep Oecumenische Vieringen.


Nieuws

menu