Westerborkers maken plannen voor een duurzame toekomst

Er waren verschillende thematafels gevormd. Welzijnswerk Midden-Drenthe

Inspireren, informeren en met elkaar aan de slag gaan. Dat was de insteek van de avond op 13 april in de Warrel in Westerbork rondom het thema duurzaamheid en energietransitie. Inwoners van Westerbork lieten zich eerst bijpraten over het onderwerp.
Lees meer over
De Krant van Midden-Drenthe

Er werd onder meer een inspirerende presentatie gegeven door de Natuur en Milieu Federatie Drenthe. Later op de avond kon men aansluiten bij verschillenden thematafels. Onder leiding van deskundige tafelleiders dachten inwoners van Westerbork met elkaar na over vijf verschillende subthema’s: voedsel, wonen, natuur, energie & klimaat en mobiliteit.

Samen aan de slag

Dat ook in Westerbork veel mensen over een duurzame toekomst nadenken bleek: er waren tegen de zestig aanwezigen. Sommigen kwamen ter oriëntatie. Zo vertelt een deelnemer ‘blanco’ gekomen te zijn en vooral te willen luisteren. Anderen zaten vol ideeën en zochten naar manieren om met anderen aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld om kennis en informatie over duurzaam tuinieren te delen met dorpsgenoten. Anderen dachten na over voorlichting van een energiecoach via buurtverenigingen. Eén van de organisatoren, Pieter Diphoorn, zegt: ,,Er was veel enthousiasme bij de deelnemers. Dat biedt perspectief voor een interessant vervolg.’’

Opbrengst

Op de avond gaven én kregen inwoners ook tips hoe ze individueel met het thema aan de slag kunnen. Deze tips gaan ook gedeeld worden op de Facebookpagina van Duurzaam Westerbork. Met de positieve inbreng van de avond gaan verschillende inwoners van Westerbork ook enthousiast aan de slag. Waar mogelijk gaan professionals deze initiatieven ondersteunen. Zo is er animo om verder te onderzoeken of een energiecoöperatie gestart kan worden voor Westerbork. Vanuit de vereniging Duurzaam Broekstreek en de overkoepelende (in Midden-Drenthe) energiecoöperatie de Mussels is er kennis en expertise beschikbaar om hierin mee te denken. Daarnaast hebben er zich ook mensen aangemeld die in Westerbork willen werken aan verduurzaming rondom de thema’s voedsel, energie en natuur. In de komende weken krijgen de deelnemers van de avond ook een digitale terugkoppeling.

Contact

Wie de bijeenkomst heeft gemist en op de hoogte wil blijven, kan contact opnemen met Welzijnswerk Midden-Drenthe via of 06-25098480.

Nieuws

menu