De kogel is door de kerk in gemeente Noordenveld. Gemeentebelangen gaat besturen met VVD en PvdA/GroenLinks

Lijsttrekker en wethouder Kirsten Ipema van Gemeentebelangen bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Foto: Allet Huttinga

Gemeentebelangen Noordenveld gaat de komende vier jaar besturen met VVD en PvdA/GroenLinks. Er is in hoofdlijnen een bestuursakkoord.
Lees meer over
Noordenveld

Gemeentebelangen won bij de verkiezingen een zetel en is met tien verreweg de grootste partij van Noordenveld. De afgelopen weken voerde de partij onder aanvoering van lijsttrekker Kirsten Ipema verkennende gesprekken met alle partijen.

Dringende thema’s

Het akkoord heeft meerdere dringende thema’s. Denk aan onder andere financiën, woningbouw, duurzaamheid en het sociaal domein. De partijen hopen 800 tot 1000 woningen voor de komende jaren te kunnen bouwen en woonwijken en bedrijven in Noordenveld te kunnen verduurzamen.

Kirsten Ipema: ‘Het principeakkoord ligt nu bij de achterban van de verschillende partijen. De bedoeling is dat op 9 mei a.s. het akkoord in de gemeenteraad wordt besproken en vervolgens ter inspraak aan de inwoners wordt voorgelegd. Op basis hiervan kan het akkoord nog worden aangepast.’

Het college bestaat naast burgemeester Klaas Smid uit vier wethouders. Kirsten Ipema en Jos Darwinkel zijn de wethouders namens Gemeentebelangen, Alex Wekema namens PvdA/ GroenLinks en Robert Meijer namens de VVD.

Ipema en Wekema waren al wethouder in Noordenveld, voor Darwinkel en Meijer is het een nieuwe uitdaging.

Nieuws

menu