De spaarpot van Noordenveld kon een meevaller wel gebruiken: gemeente schrijft zwarte cijfers over 2021

Noordenveld houdt geld over ANP

De gemeente Noordenveld sluit 2021 af met een netto resultaat van ruim 2,5 miljoen euro. Het merendeel daarvan gaat naar de gemeentelijke spaarpot, die daarmee nog niet op peil is.
Lees meer over
Noordenveld

De belangrijkste oorzaak van de onverwachte plus is de fors hogere rijksbijdrage van een miljoen euro. Daarnaast heeft de verkoop van gronden in de Norger nieuwbouwwijk Oosterveld extra geld opgeleverd.

Uitgestelde uitgaven en corona

Een deel van de brutowinst van 3,4 miljoen bestaat uit al afgeschreven maar uitgestelde uitgaven. ,,Op het vlak van onderwijs lopen we wat achter”, verklaart wethouder Alex Wekema. ,,Dan gaat het bijvoorbeeld over de nieuwbouw van De Flint in Nietap en de Parel in Roden.” Die uitgaven worden de komende tijd alsnog verwacht. Een ander deel van de brutowinst is bedoeld om de effecten van corona op te kunnen vangen.

Van de nettowinst kan zo’n twee miljoen rechtstreeks naar de gemeentelijke spaarpot. Sinds ‘rampjaar’ 2019, waarin de gemeente geconfronteerd werd met grote uitgaven door de verzakte woningen in Roden en de grote zomerstorm, blijft de inhoud daarvan achter bij het gewenste niveau. Met deze meevaller heeft Noordenveld zo’n 3,3 miljoen euro achter de hand voor onvoorziene uitgaven. ,,Dat moet richting de vijf miljoen”, schetst Wekema.

Prijsstijgingen


De voor financiën verantwoordelijke wethouder is blij met het resultaat over het afgelopen jaar. ,,In het afgelopen jaar stelde de coronacrisis onze inwoners, onze ondernemers en onze gemeentelijke organisatie opnieuw flink op de proef. Ook voor de komende periode is er weer veel onzekerheid. Zo zorgen de gebeurtenissen in de wereld momenteel voor prijsstijgingen waar ook wij mee te maken krijgen.” De kosten van het in Peize geplande Sporthuis vallen bijvoorbeeld al een half miljoen euro hoger uit dan was begroot.

De wethouder sluit ingrijpende keuzes voor het komende jaar niet uit. Wat dat betekent voor het gemeentelijke beleid moet binnenkort blijken. Op 11 juli bespreekt de gemeenteraad zowel de jaarstukken over 2021 als de perspectiefschets voor het komende begrotingsjaar (2023).

Nieuws

menu