Gevangenissen in Veenhuizen worden gerenoveerd. Groot Bankenbosch tijdelijk weer in gebruik

De noordvleugel van Norgerhaven gaat tegen de vlakte. Rob Acket

Er is definitief groen licht voor de grondige renovatie van de gevangenissen Esserheem en Norgerhaven in Veenhuizen. Inmiddels hebben alle betrokken partijen hun handtekening gezet onder het ambitieuze project.
Lees meer over
Noordenveld

De eerstvolgende stap is nu het aanbestedingsproces om te bepalen welke partij de renovatie gaat uitvoeren. Deze moet eind 2023 van start gaan. De eerder gesloten gevangenis Groot Bankenbosch in Veenhuizen wordt gerevitaliseerd en tijdelijk weer in gebruik genomen

Binnenzijde wordt grondig aangepakt

Aan de buitenzijde zal er niet al teveel veranderen aan de karakteristieke Veenhuizer gevangenissen die zijn aangemerkt als rijksmonument. De binnenzijde van het complex wacht een grondige renovatie. Zodat de penitentiaire inrichting (PI) Veenhuizen toekomstbestendig is voor het Nederlandse gevangeniswezen. De gerenoveerde PI Veenhuizen gaat, verdeeld over de twee locaties, plaats bieden aan 552 gedetineerden.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in nauw overleg met de Dienst Justitiële Inrichtingen en PI Veenhuizen een programma van eisen opgesteld. Personeel, gedetineerden en ketenpartners hebben aangegeven hoe volgens hun de gevangenis van de toekomst het beste kan worden vormgegeven. Er wordt onder andere ingezet op duurzaamheid, leefklimaat, veiligheid en gebruik van moderne technologie.

Bestaande noordvleugels tegen de vlakte

De renovatie geldt voor de carrévormige gebouwen van Esserheem en Norgerhaven, waar onder andere alle cellen zijn ondergebracht. De bestaande noordvleugels in beide locaties, die eind jaren 80 zijn bijgebouwd, gaan tegen de vlakte en worden vervangen door nieuwbouw. De arbeidscomplexen, waar gedetineerden dagelijks aan het werk zijn, en Klein Bankenbosch (de voormalige jeugdgevangenis die eind 2020 sloot en nu bij PI Veenhuizen hoort) vallen niet onder de renovatie.


De renovatie van Esserheem staat gepland voor de periode eind 2023 tot medio 2025. Van medio 2025 tot aan eind 2026 volgt de renovatie van Norgerhaven. De revitalisering van Groot Bankenbosch moet plaatsvinden in de periode eind 2022 – medio 2023.

Nieuws

menu