IVN-ers blij met plan voor Matsloot

Matsloot staat onder druk. Een plan van meerder overheden moet orde scheppen.

De inspraak is een farce, de plannen voor zonnepark in de polder bij Matsloot zijn funest voor vogels op de rode lijst, de beoogde exploitant is uiterst dubieus. Dat was begin dit jaar in een notendop de kritiek van IVN Roden/Norg op de plannen die de gemeente Noordenveld heeft met een zonnepark in Matsloot. Inmiddels ligt er een ambitieus plan om van het gebied langs ze A7 een parel te maken.
Lees meer over
Noordenveld
Westerkwartier

,,Een mooi stadsuitloopgebied, waarin groene en blauwe (water, red.) natuur samenkomen. Met goed ingepaste zonneparken en een recreatieve fietsroute, waar je stil, beschut en veilig kan fietsen. Waar de suikerfabriek door een andere aanpak van de vloeivelden waarde aan het gebied heeft toegevoegd. Waar de landbouw niet verdwijnt, maar kleinschalige landbouw als een kaasboer of een bezoekersboerderij juist terugkeert.” Zo ziet Reinder Hoekstra, directeur van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe, de polder Matsloot over vijf jaar voor zich. De plannen zijn ontwikkeld in samenspraak met een groot aantal natuur- en milieu-organisaties.

IVN-ers Anne Polkerman en Jan Schipperijn uit Roden zijn blij met de plannen voor Matsloot en omgeving. Zij bonden, samen met andere natuurvrienden, begin dit jaar de kat de bel aan. Ze doken in de stukken, deden onderzoek in het kadaster, deden mee aan een door de beoogde exploitant Powerfield opgezette zoommeeting en stuurden op grond van hun bevindingen een uitgebreide brandbrief naar de gemeenteraad en het gemeentebestuur van Noordenveld.

Of de plannen van de natuurorganisaties het halen, dat is wel de vraag. Het is namelijk erg druk in het gebied op de grens van de gemeenten Noordenveld, Westerkwartier en Groningen. Er ligt een uitgestrekte waterberging annex natuurgebied, De Onlanden. Er zijn plannen voor een groot zonnepark in de aanpalende polder die tussen de A7 en De Onlanden ligt. Cosun wil de vloeivelden uitbreiden en aan de overkant ligt het bedrijventerrein Westpoort.

De gemeenten Westerkwartier, Noordenveld en Groningen, kijken samen met de provincies Groningen en Drenthe, hoe allerlei verschillende belangen in dit kleine gebied de ruimte gegeven kan worden.

Nieuws

menu