Megazonnepark Zuidvelde moet hand in hand gaan met betere natuur - VVD zet vraagtekens

Informatiebijeenkomst over het zonnepark in Zuidvelde

Zonnepark Zuidvelde wordt een uniek project. Van de beschikbare ruimte, wordt namelijk ruim de helft gebruikt voor natuurontwikkeling. Niet eerder werd in Nederland in die verhouding duurzame energie gecombineerd met nieuwe natuur. Dat stellen de ontwikkelaars van dit park dat bijna 140 hectare moet omvatten. De VVD in de gemeenteraad van Noordenveld zet vraagtekens bij de ambities van de ontwikkelaars.
Lees meer over
Noordenveld

De initiatiefnemers Ankehaar Solar, Chint Solar en TPSolar organiseerden afgelopen week een goed bezochte informatiemarkt voor de bewoners uit het invloedgebied en raadsleden van de gemeente Noordenveld.

Zonnepark Zuidvelde beslaat 68 hectare aan natuur en open ruimte en 67 hectare aan zonnepanelen. Na elke rij panelen moet een royale ‘open’ strook groen komen. De brede groenstroken rondom het zonnepark onttrekken de panelen aan het zicht.

Daarnaast brengen de initiatiefnemers in het gebied brede akkerranden aan, herstellen zij landschapselementen zoals houtsingels en richten ze een verbindingszone in tussen het bos van Huis ter Heide en het bos bij Peest. Voor de ree en de das zou dat nieuwe mogelijkheden met zich meebrengen, aldus de initiatiefnemers. Ook akkervogels en bijvoorbeeld de haas zouden gedijen bij rust en nieuwe natuur.

Daarnaast richten ontwikkelaars Ankehaar Solar, Chint Solar en TPSolar een gebiedsfonds op. Met geld uit het gebiedsfonds zou de leefbaarheid van dit deel van de gemeente Noordenveld moeten worden verbeterd. Bewoners is gevraagd na te denken over initiatieven. De eerste ideeën daarvoor zijn ook al geopperd: het subsidiëren van zonnepanelen op daken en de aanleg van een nieuw fietspad. Het beheer van het fonds komt te liggen bij belangenverenigingen De Velden en Huis ter Heide.

Energiecoöperatie Noordseveld (ECN), die zich al langere tijd inzet voor het verduurzamen van de gemeente Noordenveld, wordt voor de helft eigenaar van het park. Bewoners die lid worden van ECN kunnen meebeslissen over hoe het geld dat het park opbrengt het best kan worden besteed. Voor het park verhuren onder andere de boerenfamilies Janssen, Bosma en Hoven een deel van hun landbouwgrond. Die grond blijft hun eigendom en kan over 25 jaar, wanneer het park wordt ontmanteld, weer als landbouwgrond worden gebruikt.

Het inrichten van het gebied brengt veel extra werk met zich mee. Dat gaat, zo viel dinsdagavond te beluisteren, zo veel als mogelijk uitgevoerd worden door lokale bedrijven. Zij kennen tenslotte het gebied als geen ander. Het zonnepark Zuidvelde, moet voor de streek van meerwaarde zijn. Dat geluid kwam op de informatiemarkt meermalen naar voren. Er komt daarom een beheerplan voor alle aangebrachte natuur, zodat het zonnepark voor 25 jaar lang onderhouden wordt. De afspraken hiervoor worden vastgelegd met de gemeente Noordenveld.

Voor bewoners aan de Peesterweg en Veldweg komt het zonnepark op 300 meter afstand. Voor zij die wonen aan de Asserstraat op 600 meter.

Intussen heeft de VVD in de gemeenteraad van Noordenveld bedenkingen . Nanda Emmens vreest dat buitenlandse eigenaren er uiteindelijk met de buit vandoor gaan. ,,Door één van de initiatiefnemers wordt aangegeven dat de kans groot is dat wanneer het park eenmaal ontwikkeld is zij, hun aandeel in het park verkopen. Ook hierin ligt niet alleen de focus op Nederlandse partijen. Op deze wijze vloeit er veel geld weg richting het buitenland, en worden lokale ondernemers nauwelijks betrokken bij de ontwikkelingen van het zonnepark.”

De VVD heeft ook grote moeite met het hek dat om het enorme park wordt neergezet, dat het wild in de omgeving in de weg zal zitten, verwacht Emmens. ,,Opmerkelijk is het dat in het buurdorp van Zuidvelde, Westervelde een enorm spandoek staat van natuurmonumenten met daarop de tekst ´Welkom in de kraamkamer van de Das´. Hoe zit dit dan met de dassenburchten aan de rand van het mogelijke zonnepark? Door de initiatiefnemers wordt er geschetst dat de das wel opzoek zal gaan naar een nieuwe verblijfsplek, maar is dit hoe we met natuur en wild omgaan?

Verder is de VVD kritisch op het beheer van het park. ,,De aanblik van dit zonnepark, valt en staat met een gedegen beheerplan en de uitvoering hiervan. Als we zien dat bij het zonnepark HALO ( 1 HA) in Langelo het Jacobskruiskruid ver boven de panelen is uitgegroeid, dan maken wij ons ernstige zorgen over een zonnepark waarvan de omvang zeker 100 keer zo groot is.”

De VVD vraagt zich ook af hoe een dergelijk groot park past in het open esdorpenlandschap. ,,Opmerkelijk is het dan ook te noemen dat er enkel de eerste 15 jaar geld wordt gestort in het gebiedsfonds ter compensatie. De laatste 10 jaar hebben de omwonenden toch nog steeds dezelfde overlast van dit park?”

Emmens: ,,Het college en de raad hebben de taak om het juiste te doen voor de leefomgeving van onze inwoners, laten we die taak vooral serieus nemen en niet als een bezetene gaan handelen, om straks met de eer te gaan strijken dat we als eerste onze energiedoelstellingen behaald hebben. Het gevolg hiervan is namelijk dat we delen van het prachtige landschap in onze gemeente om zeep helpen.”

Nieuws

Meest gelezen

menu