Openbaar primair onderwijs gemeente Noordenveld wordt (waarschijnlijk) zelfstandig

Foto: Pixabay.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Noordenveld stelt haar gemeenteraad voor om over te gaan tot het verzelfstandigen van het openbaar primair onderwijs in de gemeente Noordenveld, omdat het intern toezicht in het onderwijs nu niet voldoet aan de eisen van de onderwijsinspectie.
Lees meer over
Noordenveld

De onderwijsinspectie gaf in juni 2019 aan dat het intern toezicht op het openbaar primair onderwijs Noordenveld (OPO Noordenveld) niet voldoende was, schrijft de gemeente.

‘Het intern toezicht voldoet niet aan de regels van Good Governance: de Code Goed Bestuur die gaat over hoe het intern toezicht op het schoolbestuur is geregeld.’

Verzelfstandigen

Na onderzoek naar het interne toezicht en meerdere gesprekken tussen de gemeentelijke organisatie, de gemeenteraad en het onderwijs is een rapport opgesteld waarin staat dat het verzelfstandigen van OPO Noordenveld de voorkeur heeft. Het college neemt die voorkeur over.

Als de gemeenteraad op 22 december akkoord is met het voorstel, gaat OPO Noordenveld vanaf eind 2022 verzelfstandigen.

Nieuws

Meest gelezen

menu