Sluipverkeer wordt vanaf maart geweerd van Koelenweg bij Huis ter Heide, camera's gaan controleren: 'Weg is absoluut ongeschikt voor zoveel verkeer'

Omwonenden vinden de weg veel te smal voor fietsers, auto's en landbouwverkeer. Foto: Harry Tielman

Sluipverkeer is vanaf 4 maart niet meer welkom op de Koelenweg bij Huis ter Heide. De gemeente Noordenveld neemt maatregelen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid voor omwonenden te verbeteren. Alleen bestemmingsverkeer, hulpdiensten en landbouwvoertuigen zijn daarna nog welkom.
Lees meer over
Noordenveld

Bestemmingsverkeer betekent in dit geval de bewoners en ondernemers van de Koelenweg en Norgervaart en de bewoners van de dorpen Huis ter Heide, Zeijerveld en Zeijerveen. Het college nam al in mei 2021 het besluit om de Koelenweg af te sluiten voor doorgaand verkeer, maar door ingediende bezwaren liep het invoeren van die maatregel vertraging op .

Wethouder Alex Wekema is blij dat het er nu alsnog van is gekomen en hoopt op een positief effect. ‘De Koelenweg wordt al jarenlang veel gebruikt door sluipverkeer, maar de weg is absoluut niet geschikt voor zoveel verkeer. Dit heeft gevolgen voor de staat van de weg, maar nog belangrijker voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid aan de Koelenweg.’

Zonder blijvend resultaat

Bewoners vinden de situatie onveilig en al het verkeer gaat ten koste van hun woongenot. ‘Wij hebben al verschillende oplossingen gezocht voor dit probleem, maar helaas zonder blijvend resultaat. Met de geslotenverklaring hopen wij een einde te maken aan de grote hoeveelheid sluipverkeer en de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren”, aldus wethouder Wekema.

Verkeersborden maken bestuurders attent op de afsluiting. De afsluiting wordt met camera’s gehandhaafd. Om gebruik te mogen maken van de Koelenweg is een ontheffing nodig. Bewoners en ondernemers van de Koelenweg en de Norgervaart OZ kunnen voor drie kentekens een ontheffing aanvragen. Bewoners van Huis ter Heide, Zeijerveld en Zeijerveen kunnen dat voor één kenteken.

De geslotenverklaring van de Koelenweg is eerst een proef van één jaar. Tijdens het jaar wordt er geëvalueerd of de maatregel voldoende effect heeft en of de verkeerssituatie ook daadwerkelijk is verbeterd. Aan de hand van de uitkomsten van de evaluatie neemt het college van B&W een besluit over het vervolg van de maatregel.

Nieuws

menu