'We helpen delen van ons prachtige landschap om zeep'

Robert Meijer en Nanda Emmens van de VVD in Noordenveld.

Het landschap gaat stuk. Subsidiegeld vloeit mogelijk naar buitenlandse bedrijven. Het kan niet anders dan dat het wild en de natuur zwaar te leiden hebben. Omliggende boeren en ondernemers kunnen hun borst natmaken. De VVD heeft stevige kritiek op de plannen voor een enorm zonnepark bij Zuidvelde. Hieronder de opiniebijdrage die de partij schreef voor Roder Journaal.
Lees meer over
Noordenveld

Dinsdagavond jongstleden vond er een informatiemarkt plaats, over het en op de locatie van het beoogde zonnepark in Zuidvelde. Een goede set van de initiatiefnemers meent de VVD fractie. Het is fijn om in alle openheid met onder andere grondeigenaren, initiatiefnemers en ECN het gesprek aan te gaan en de vragen te bespreken welke er leven binnen de VVD fractie, want er zijn genoeg punten voor discussie.

Want als de aanbesteding van de zonneparken veelal wordt gedaan met Duitse hoofdaannemers, welke werken met hun eigen buitenlandse onder aannemers dan slaan we naar onze mening de plank finaal mis. Door de initiatiefnemers wordt geschetst dat dit gebeurt vanuit het oogpunt van expertise, maar zit hier ook niet een groot financieel belang achter? Vervolgens komt er als doekje voor het bloeden een lokale aanbesteding voor het aanleggen van de hekwerken rondom het park, de aanleg van het groen en als het mogelijk is van het grondwerk. Daarnaast wordt er door één van de initiatiefnemers aangegeven dat de kans groot is dat wanneer het park eenmaal ontwikkeld is zij, hun aandeel in het park verkopen. Ook hierin ligt niet alleen de focus op Nederlandse partijen. Op deze wijze vloeit er veel geld weg richting het buitenland, en worden lokale ondernemers nauwelijks betrokken bij de ontwikkelingen van het zonnepark.

Op de vraag waarom er is gekozen voor een opstelling van 2,5 meter hoogte en niet van 1 a 1,5 meter, luidt het antwoord dat dit uit economisch belang is gedaan. Voor ons bevestigd dit maar weer het gevoel dat economisch belang voor draagvlak gaat. Want waarom zoeken we niet naar een oplossing welke minder belastend is voor de omwonenden en recreanten?

Daarnaast schetsen de initiatiefnemers in hun plan dat er een prachtig stuk natuur wordt aangelegd, echter wordt om deze natuur wel een hoog hekwerk geplaatst, wat het voor dassen en reeën onmogelijk maakt om dit gebied te betreden. Opmerkelijk is het dat in het buurdorp van Zuidvelde, Westervelde een enorm spandoek staat van natuurmonumenten met daarop de tekst ´Welkom in de kraamkamer van de Das´. Hoe zit dit dan met de dassenburchten aan de rand van het mogelijke zonnepark? Door de initiatiefnemers wordt er geschetst dat de das wel opzoek zal gaan naar een nieuwe verblijfsplek, maar is dit hoe we met natuur en wild omgaan?

Dan nog maar te zwijgen over de kraanvogels, enkele jaren geleden is er voor meer dan 3 miljoen euro geïnvesteerd in het Fochteloërveen om deze aantrekkelijk te maken voor de kraanvogels. Door overlast van vossen en andere roofdieren wijkt de kraanvogel steeds vaker uit naar gebieden rondom het Fochterloërveen waaronder naar het Spaanveen (liggend in het zonneparkgebied) om daar te foerageren en mogelijk ook te broeden. Wat voor invloed zou een grootschalig zonnepark hebben op de leefomgeving van deze vogel? En dit is zeker niet de enige zeldzame vogel die zich in dit gebied begeeft, er blijkt dat in dit gebied ook de gekraagde roodstaart broedt.

De aanblik van dit zonnepark, valt en staat met een gedegen beheerplan en de uitvoering hiervan. Als we zien dat bij het zonnepark HALO ( 1 HA) in Langelo het Jacobskruiskruid ver boven de panelen is uitgegroeid, dan maken wij ons ernstige zorgen over een zonnepark waarvan de omvang zeker 100 keer zo groot is.

En hoe denkt men over de intentie die er ligt om in de meest groeizame maanden niet te begrazen en te maaien? Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de omliggende boeren en grondeigenaren overlast hebben van het zonnepark door middel van het verwaaien van zaad van onkruid en andere planten welke de kwaliteit van hun akkers beïnvloeden en waardoor op deze akkers extra

bestrijdingsmiddelen moeten worden gebruikt. En hoe zit dit met het warmte eiland welke het zonnepark creëert en welke invloed heeft dit op de verschraling van de omliggende gronden? Dan nog maar te zwijgen over de risico’s welke brand in het zonnepark met zich meebrengen voor de omgeving. Het feit blijft dat het zonnepark risico’s meebrengt voor omliggende grondeigenaren, veehouders, akkerbouwers en omwonenden in welke vorm dan ook. Daarnaast brengt een dusdanig groot zonnepark het gevolg met zich mee dat er van een open esdorpenlandschap niet meer gesproken kan worden, omwonenden en recreanten zullen hier dagelijks mee worden geconfronteerd. Opmerkelijk is het dan ook te noemen dat er enkel de eerste 15 jaar geld wordt gestort in het gebiedsfonds ter compensatie. De laatste 10 jaar hebben de omwonenden toch nog steeds dezelfde overlast van dit park? Daarnaast wordt er pas geld gestort in het gebiedsfonds wanneer er opbrengsten worden gegenereerd, betekent dit dan ook dat wanneer het park nog niet kan leveren aan het net dat er mogelijk jaren geen geld wordt gestort in het gebiedsfonds?

VVD Noordenveld blijft van mening dat het plan immens groot is, raadslid Nanda Emmens geeft aan dat zij liever ziet dat wanneer de opgave welke er ligt voor de energietransitie niet kan worden behaald middels zon op dak, er enkel kleinschalige zonneparken moeten komen binnen de gemeente, op deze wijze behouden we ons open landschap, profiteren meer inwoners en grondeigenaren van de zonneparken (middels de postcoderoos regeling) en is de invloed op de omgeving minder groot. Ook denkt zij dat we goed moeten kijken naar de ontwikkelingen die plaatsvinden op het vlak van energieopwekking, deze markt ontwikkeld zich razendsnel en we moeten ons niet onder druk laten zetten omwille van economische belangen (subsidiegelden). Het college en de raad hebben de taak om het juiste te doen voor de leefomgeving van onze inwoners, laten we die taak vooral serieus nemen en niet als een bezetene gaan handelen, om straks met de eer te gaan strijken dat we als eerste onze energiedoelstellingen behaald hebben. Het gevolg hiervan is namelijk dat we delen van het prachtige landschap in onze gemeente om zeep helpen.

Nieuws

Meest gelezen

menu