CDA Tynaarlo: maak van theater De Kimme een multifunctioneel centrum

De Kimme hier in gebruik voor een bewonersbijeenkomst over de komst van TBS-ers naar Zuidlaren. Foto Archief DvhN/Marcel Jurian de Jong.

Inwoners van Zuidlaren willen dat theater De Kimme blijft, de gemeente Tynaarlo vindt de investering die daarvoor nodig is te hoog. De CDA-fractie van Tynaarlo stelt voor een multifunctioneel centrum te maken van het theater.

Lentis is eigenaar van gebouw De Kimme dat op het terrein van Dennenoord staat en wil het pand slopen. Om De Kimme in stand te houden is de komende drie jaar een investering van 700.000 euro nodig. Voor renovatie zou tussen de vier en acht miljoen nodig zijn. Volgens het onderzoek van de gemeente is het theater weinig in gebruik. En nu Lentis de theaterzaal niet meer wil gebruiken zal de zaal waarschijnlijk nog zo’n vijftien keer per jaar gebruikt worden. Daarvoor kunnen ook prima een van de andere in Zuidlaren beschikbare zalen met podium worden ingezet, vindt de gemeente.

Nieuwbouw op andere locatie

Zevenhonderdvijftig inwoners denken daar anders over: zij tekenden dit voorjaar een petitie voor het behoud van Theater De Kimme. Als het theater behouden moet worden adviseert het college van Tynaarlo te onderzoeken of nieuwbouw van een theatervoorziening op maat niet interessanter is. Mogelijk op een andere locatie, want uit een eerder haalbaarheidsonderzoek bleek dat de huidige locatie als sociaal onveilig wordt ervaren.

Ruim draagvlak

De CDA-fractie van Tynaarlo pleit voor een multifunctioneel centrum De Kimme. De 750 handtekeningen die in korte tijd werden gezet tegen de sloop van het theater wijzen volgens de partij op een ruim draagvlak voor het behoud van De Kimme. Het CDA denkt dat veel inwoners bereid zullen zijn te helpen, door bijvoorbeeld een stichting te vormen en samen te zorgen voor de exploitatie van het gebouw.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tynaarlo
menu