PvdA Tynaarlo maakt zich ernstig zorgen om nieuw sociaal beleid gemeente Tynaarlo: 'In elk geval in financieel opzicht een fiasco'. En: Waarom komt het college hier uitgerekend nu mee?

Fractievoorzitter Koos Dijkstra van de PvdA in Tynaarlo. Foto: PvdA Tynaarlo

De PvdA-fractie van de gemeenteraad van Tynaarlo maakt zich zorgen om hulpverlening op het gebied van jeugdproblematiek en huiselijk geweld in haar gemeente. De partij stelt kritische schriftelijke vragen aan het college van Tynaarlo.
Lees meer over
Tynaarlo

Deze vragen zijn ontstaan naar aanleiding van een brief van het college aan de raad, over het effect van de coronacrisis op de gemeentelijke organisatie, zegt fractievoorzitter Koos Dijkstra. Zijn partij vraagt zich af of de hierin genoemde problemen en zorgen wel zo recent zijn, of dat deze nu handig onder de ‘paraplu’ van corona naar buiten worden gebracht.

Enorme toename huiselijk geweld en jeugdproblematiek

Van twee passages uit de brief van het college is de PvdA geschrokken, zegt Dijkstra. Zo schrijft het college dat ze een enorme toename ziet in jeugdproblematiek en huiselijk geweld situaties en dat werkzaamheden op die gebieden veel vragen van een deel van de medewerkers. ,, Zij worden dagelijks geconfronteerd met zeer schrijnende problematiek die schreeuwt om acute oplossing.”

Dijkstra: ,,Wij vragen ons af of het hier om een bijzondere omstandigheid gaat, veroorzaakt door de coronacrisis, of om iets dat al langer aan de hand is”. Ook vraagt de PvdA hoe het staat met oplossingen voor slachtoffers.

Zware bezuinigingen sociaal domein

Het college schrijft in haar brief aan de gemeenteraad verder dat er een uitgavenstop wordt ingesteld op het sociaal domein, omdat ze ,,de toenemende tekorten op met name jeugdzorg nog niet onder controle krijgt”. Om ook op langere termijn goede zorg te kunnen bieden, zo schrijft het college, ,,zullen we met een ‘Nee, mits... houding’ gaan kijken naar alle extra verzoeken die het college krijgt”.

Waarom juist nu?

De PvdA vraagt waarom het college uitgerekend op dit moment met een versluierde aankondiging van zware bezuinigingen op het sociaal domein komt. De partij vermoedt dat dit losstaat van de coronacrisis. Dijkstra: ,,Moeten we begrijpen dat het vernieuwde sociaal beleid van het college in elk geval in financieel opzicht een fiasco is? En verklaart dit waarom de besluitvorming over de Kadernota Sociaal Domein 2020-2024 steeds wordt uitgesteld?”

Nieuws

Meest gelezen

menu