Bij schaapskooi Holtingerveld wordt hard gewerkt aan nieuwe ontvangstruimte in Havelte

Een langgekoesterde wens van Stichting Holtinger Schaapskudde gaat in vervulling. Bij de schaapskooi op de Toegangspoort op het Holtingerveld wordt gewerkt aan de realisatie van ‘de ondernemerskooi’, een ontvangstruimte naast de multifunctionele lammerenkooi.

De bouw van de ondernemerskooi bij de Holtinger Schaapskudde vordert gestaag. Op deze foto is er net begonnen met de bouw.

De bouw van de ondernemerskooi bij de Holtinger Schaapskudde vordert gestaag. Op deze foto is er net begonnen met de bouw. Foto: eigen foto

Het bestuur van Stichting Holtinger Schaapskudde heeft de taak om voor een gezonde, toekomstbestendige schaapskudde met een gezonde financiële basis te zorgen. En dat lukt momenteel heel behoorlijk. Duco Heun, voorzitter van de stichting, plaatst daar direct wel een ‘maar’ bij.

„Financieel gezien kan een schaapskudde niet alleen bestaan van het begrazen van natuurterreinen. Groei van inkomsten uit nevenactiviteiten blijven noodzakelijk om de continuïteit van de kudde te waarborgen. Die aanvullende inkomsten kunnen wij behalen door bijvoorbeeld het organiseren van evenementen, de inzet van vrijwilligers in de natuurbeheeropdracht en bijdragen van sponsors.”

Beperkingen

Bij evenementen maakte de stichting tot nu toe altijd gebruik van de multifunctionele lammerenkooi die deel uitmaakt van de schaapskooi, maar volgens Heun is de maximale capaciteit van die ruimte bereikt.

„De kooi werd in het voorjaar gebruikt voor de lammeren, in de zomer en (vroege) herfst voor evenementen, tentoonstellingen, educatieve bijeenkomsten en workshops. Dat leverde een maximale bezetting waardoor een verdere uitbreiding van de activiteiten niet mogelijk zou zijn. De huidige onverwarmde ruimte heeft maar een beperkte gebruiksperiode, alleen zomerperiode en vroege herfst.''

,,Verder is de kooi eigenlijk te groot en open voor activiteiten en alleen geschikt voor grotere groepen, omdat kleinere groepen ‘in het niet vallen’. Ook in de winter en de lente willen wij graag evenementen houden en dat is in de lammerenkooi dan niet mogelijk. In 2019 hebben wij in de beperkte periode 54 evenementen kunnen organiseren. Dat aantal willen we straks, wanneer we het hele jaar de ruimte tot onze beschikking hebben, uitbreiden naar ruim honderd.”

Vier doelstellingen

De beperkingen van de lammerenkooi heeft het bestuur ruim drieënhalf jaar geleden gebracht bij het project ‘Ondernemerskooi’, een aangeklede ontvangstruimte van bijna 130 vierkante meter waar het jaarrond recreatieve-, educatieve- en ondernemersactiviteiten gehouden kunnen worden. „Een ruimte die de gelegenheid biedt voor ontvangst van groepen tot vijftig personen”, zegt Heun.

Hij vertelt verder dat het project vier doelstellingen van de stichting mogelijk maakt: „Het in stand houden van de schaapskudde met Drentse Heideschapen (immaterieel erfgoed) en Drentse natuur, het bevorderen van het toerisme door het bieden van beleving (mee de hei op, kudde en schapen beleven op alle mogelijke manieren, rondleidingen, lammetjes, schaap scheren, honden van de herders, hunebedden etc.).''

,,Verder kunnen we aan de doelstelling Oer en Stoer voldoen door een decor te bieden voor beleven, leren en doen op een unieke locatie (verhuur, cursussen, workshops, evenementen, echte heidagen). En ook de vierde doelstelling ‘Drenthe expert’. Denk aan opleidingen, adviseren op het gebied van natuur- en heidebeheer en het vertellen van het verhaal van Drenthe en specifieker het Holtingerveld.”

Meer mogelijkheden

Momenteel wordt, naast de huidige schaapskooi en lammerenkooi, dus de duurzame en energieneutrale Ondernemerskooi gerealiseerd. In het gebouw is onder meer plaats voor een overdekt terras, keuken, toilet- en ontvangstruimte.

Met de ambitie om het aantal activiteiten te verdubbelen en het aantal unieke bezoekers aan de Toegangspoort Oerlandschap Holtingerveld per jaar te laten stijgen van 3000 naar minimaal 8000, voorziet de stichting volgens voorzitter Heun in de vraag vanuit de regio voor betere benutting van de Poort Holtingerveld, verdere verbreding van huidige activiteiten, het profileren van de Holtinger Schaapskudde en het realiseren van een structurele bijdrage in de exploitatie.

„Daarmee is het voortbestaan van de schaapskudde op het Holtingerveld op lange termijn gegarandeerd”, zegt Heun, die benadrukt dat de kracht van de stichting zit in het benutten van cross-overs.

„Het samen met andere ondernemers en partners ontwikkelen van activiteiten en workshops op de poort en in de schaapskooi.” Als voorbeeld noemt hij de horeca. „Deze wordt bij al onze activiteiten geleverd door lokale ondernemers. Daarnaast werken wij als stichting samen met ondernemers, verenigingen, overheden en overige bedrijven voor onder meer de catering bedrijfsvoering, educatie, activiteiten en evenementen.”

Financiën

Voor de bouw van de Ondernemerskooi stelde de gemeenteraad van Westerveld ruim drie jaar geleden al 60.000 euro beschikbaar. Een grote particuliere gift, eigen inbreng van de stichting, donaties van derden, bijdragen van bij de Kudde van Ondernemers aangesloten sponsors en andere donateurs, goede afspraken met lokale aannemers en de mogelijkheid van een lening maken het financiële plaatje compleet. „Het zou mooi zijn wanneer we de lening niet hoeven aan te spreken. Daarom zijn we nog op zoek naar zo’n 50.000 euro voor de inrichting van het gebouw en het voorplein”, licht Heun toe.

De voorzitter is blij dat na jaren wachten de werkzaamheden nu eindelijk zijn gestart. „Het project ‘Ondernemerskooi’ combineert voor bezoekers uit de regio maar ook daarbuiten op een unieke locatie in Drenthe natuurbeheer, de aaibaarheid van een schaapskudde, met dag- en verblijfsrecreatie en goede bereikbare, lokale ondernemers.''

,,Wij versterken met dit project de relatie tussen de stad en platteland”, zegt een tevreden voorzitter, die besluit met de constatering dat ‘de toekomst van kooi en kudde er momenteel rooskleurig uitziet door de goede afspraken die er gemaakt zijn met de terreineigenaren, de provincie en de gemeente’.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerveld
menu