'Boringen naar kleine gasvelden brengen erfgoed Maatschappij van Weldadigheid in gevaar'

Niet alleen wethouder Klaas Smidt maakt zich ernstig zorgen over nieuwe boringen naar kleine gasvelden in Westerveld. Ook directeur Minne Wiersma van de Maatschappij van Weldadigheid (MvW) vreest dat de boringen wel eens ten koste kunnen gaan van de toekenning van de UNESCO-werelderfgoedstatus voor de Koloniën van Weldadigheid.

De Koloniën van Weldadigheid nemen een bijzondere plek in de geschiedenis in

De Koloniën van Weldadigheid nemen een bijzondere plek in de geschiedenis in Foto: Archief Wilbert Bijzitter

Het Canadese gaswinningsbedrijf Vermilion heeft plannen om aardgas te winnen uit gasveld Boergrup. Dat ligt tussen andere kleine gasvelden Diever en Vinkega, onder het Drents-Friese Wold. De gemeente Westerveld en de Maatschappij van Weldadigheid zijn hier geen voorstander van. Gevreesd wordt dat de rust, ruimte en cultuur waar Westerveld zo bekend om staat, lijdt onder de gaswinning.

Volgens Vermilion blijft gaswinning uit kleine velden de komende jaren nodig. Het winningsplan moet worden goedgekeurd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waarna vergunningen worden verleend. Bezwaar maken tegen de plannen kan door zienswijzen in te dienen. De Maatschappij van Weldadigheid heeft dat ook gedaan.

Energievraagstuk

Directeur Minne Wiersma benadrukt heel goed te begrijpen dat gaswinning noodzakelijk is als onderdeel van het complexe mondiale energievraagstuk.

„Wij dragen daar als Maatschappij ook aan bij. Bijvoorbeeld bij de renovaties van onze gebouwen. En bij de bouw van de Koloniewoningen van de Toekomst met bijvoorbeeld zonne-energie en warmtepompen. En laat wel zijn, niemand wil een grote windturbine in zijn achtertuin. Maar om een dergelijke boorinstallatie nabij dit bijzondere landschap in de Koloniën van Weldadigheid te willen plaatsen, dat begrijp ik écht niet. Daar moeten we het met elkaar over hebben”, zegt Wiersma.

De directeur vreest voor de gevolgen voor de bijzondere gebouwen in de Koloniën wanneer de bodem daalt door de winning van gas in het veld Boergrup. „Weet, voor de bouw destijds van de huidige monumenten is een geheel ander soort fundering gebruikt dan zoals men dat tegenwoordig doet. En wij maken ons daarom ernstig zorgen over het behoud van dit erfgoed.”

Volgens Wiersma probeert de Maatschappij van Weldadigheid als hoeder van de geschiedenis van generaal Johannes van den Bosch het erfgoed in stand te houden en te restaureren.

Gevaar voor erfgoed

„Alleen dat is voor ons qua exploitatie al een héle uitdaging. We willen dus niet het risico lopen dat deze panden ons mogelijk tussen de vingers doorglippen vanwege mogelijke bodemdaling”, aldus Wiersma. Raadslid Adri van der Weyde omschreef de plannen vorige week als ‘een ongewenste situatie voor onze inwoners’.


Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerveld
menu