Diever krijgt nieuwe dorpsboomgaard, inwoners kunnen handen uit de mouwen steken bij aanleg en het planten van eerste 750 struiken

Foto: Shutterstock

Aan de rand van Diever wordt een nieuwe dorpsboomgaard aangelegd. Op 5 en 6 november wordt gestart met de inrichting van het stuk groen, waar over een tijd fruit geplukt kan en mag worden. Bewoners van Diever kunnen de handen uit de mouwen steken bij de aanleg.
Lees meer over
Westerveld

De dorpsboomgaard komt aan de rand van de es bij de Molenweg tegenover obs De Singelier. Het plan is om de bestaande houtsingel wat op te knappen en te verlengen ter hoogte van het voetbalveld. Daarnaast is het de bedoeling om een fruitboomgaard, kleinfruit en walnotenbomen aan te planten. In gebied komt veel ruimte voor bloemen en daarmee insecten en vogels. De komende jaren kan iedereen een rondje lopen door een zoemende bloemenzee van de nieuwe boomgaard.

Op vrijdag 5 november gaat de schop in de grond. Dan planten de gemeente, vrijwilligers en dorpsbelangen Diever samen met leerlingen van de obs De Singelier de eerste 750 struiken. De dag erna, zaterdag 6 november, is het Natuurwerkdag en kan iedereen die wil ook de handen uit de mouwen steken en een bijdrage leveren bij het aanplanten van de dorpsboomgaard.

Biodiversiteit

Met de boomgaard willen de initiatiefnemers de biodiversiteit en het landschap aan de rand van Diever tussen dorp en es versterken, maar het zicht op de es en het open karakter behouden. Het plan komt vanuit het dorp. De gemeente, die nog de opgave had om het stukje land te ontwikkelen, was blij met het idee om het om te toveren in naar een bloeiende boomgaard.

Ook dorpsbelangen Diever was enthousiast over dit initiatief en gaf haar steun. Met daarbij ook subsidie van Plan Boom, de gemeente Westerveld en Landschapsbeheer Drenthe kan begin november een start worden gemaakt met het project.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerveld
menu