Energie Coöperatie Westerveld wil zonnepanelen aanleggen op dak van Stad & Esch Diever

Begin juni werd het dak van scholengemeenschap Stad & Esch Diever nogmaals gecontroleerd of het geschikt is voor het plaatsen van 170 zonnepanelen. Foto: Energie Coöperatie Westerveld

Wie in Diever en directe omgeving zonne-energie wil opwekken maar daar zelf geen ruimte voor heeft, kan zich aansluiten bij het project ‘Zon op Stad & Esch’. Door 170 zonnepanelen te installeren op het dak van de nieuwbouw van de school valt er jaarlijks zo’n 45 MWh te verdelen, wat ruim voldoende is om 1200 huishoudens te voorzien van stroom.

Plannen om zonnepanelen op de nieuwbouw van de school in Diever te leggen waren er al langer. Nu deze opnieuw bekeken zijn, lijken alle seinen op groen te staan om het project door te zetten. „Het overleg met de school over de beschikbaarheid van het dak verloopt positief, de aansluiting met Enexis zeker is gesteld en prijsramingen van de installateur geven een goed beeld”, zegt secretaris Evert Blomsma van Energie Coöperatie Westerveld.

De coöperatie wil inwoners van Westerveld in staat stellen bij te dragen aan de energietransitie door zelf groene stroom op te wekken. Het gaat dan om bewoners die geen (of onvoldoende) panelen op het dak van de eigen woning kunnen of willen hebben, bijvoorbeeld omdat de deelnemer een huurder is, of door een rieten dak of slagschaduw van bomen.

Voordelen

Het project wordt georganiseerd als postcoderoos (PCR) project. De postcoderoos is een overheidsregeling en valt tot 31 december 2020 onder de regeling verlaagd tarief (RVT). Daarbij kunnen deelnemers de energiebelasting die zij thuis betalen over de verbruikte stroom verrekenen (wegstrepen) op basis van de hoeveelheid opgewekte kWh met hun aandeel in het project. Vanaf 1 januari 2021 wordt deze regeling vervangen door een subsidie die via de coöperatie aan de leden wordt doorgegeven.

Deelnemers verenigen zich hierbij in een coöperatie die eigenaar is van de installatie en die de exploitatie voert. De leden nemen besluiten in de algemene ledenvergaderingen, uiteraard binnen het kader van de statuten van de coöperatie. Totdat de inschrijving van de nieuwe coöperatie een feit is, neemt de Energie Coöperatie Westerveld alle formele activiteiten op zich.

Naast de RVT en subsidieregelingen zijn de opbrengsten van de verkoop van de opgewekte stroom, na aftrek van kosten, beschikbaar voor de deelnemers. „Met de op dit moment beschikbare informatie, lijkt het aantrekkelijk om nog aan de oude regeling deel te nemen en dat plaatst de gewenste opstart van het project in het laatste kwartaal van 2020”, vertelt Blomsma.

Postcoderoos

De postcoderoos is een gebied van aaneensluitende postcodenummers in de kelk en de blaadjes van de roos, waarbij de opwekinstallatie in de kelk staat of in een van de blaadjes. „Voor de gemeente Westerveld, met veel dorpen en buurten met verschillende postcodes, leidt deze regel er helaas toe dat niet alle bewoners mee kunnen doen”, legt Blomsma uit.

Hij vervolgt: „er zouden meer projecten moeten zijn op verschillende plaatsen om het gehele gebied van de gemeente te bestrijken.” Huishoudens met de volgende postcodes kunnen wel deelnemen Diever (7981), Dieverbrug (7984), Dwingeloo (7991), Wittelte (7986), Wapse (7983), Doldersum (8386), Oude Willem (8483), Wateren (8438), Geeuwenbrug (7985), Wapserveen (8351), Vledder (8381) en Uffelte (7975).

Belangstellenden moeten zich vóór 22 augustus 2020 aanmelden via de website van de Energie Coöperatie Westerveld. Daarbij wordt de gewenste deelname in kWh/jaar opgegeven (altijd minder dan verbruik van de eigen woning). De aanmelding is nog geen contractuele binding.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerveld
menu