Frisse Doorstart na corona groot succes. Negentig verenigingen en stichtingen uit Westerveld vragen subsidie aan

Er kon 68.000 euro worden verdeeld. Foto: Pixabay

Maar liefst negentig lokale verenigingen en stichtingen uit Westerveld hebben een subsidieaanvraag ingediend voor een Frisse Doorstart na corona.
Lees meer over
Westerveld

Vrijwilligersorganisaties in de gemeente Westerveld konden een bedrag van 250 tot 2000 euro aanvragen voor initiatieven om de organisatie toekomstbestendiger te maken. Door de grote belangstelling en om geen vereniging of stichting teleur te stellen, is er voor gekozen om de helft van het aangevraagde bedrag aan alle goedgekeurde plannen toe te kennen. Hiermee is het volledige subsidiebedrag verdeeld.

Veerkrachtige verenigingen en stichtingen

De subsidie kan breed worden ingezet, waardoor er uiteenlopende plannen gerealiseerd kunnen worden. Iedere vereniging of stichting heeft een aanvraag kunnen doen voor iets waar zij op dit moment behoefte aan hebben. Van een dorpsbarbecue tot het vernieuwen van de website of het organiseren van een sportieve bijeenkomsten voor leden en vrijwilligers. Wethouder Doeven is enthousiast over alle aanvragen: „Ik ben overweldigd door het grote aantal actieve vrijwilligers dat zich inzet voor de Westerveldse gemeenschap. Het laat zien dat onze lokale verenigingen en stichtingen veerkrachtig en creatief zijn en blijven, ook na deze coronacrisis.“

De subsidieregeling Frisse Doorstart na corona is beschikbaar gesteld door Provincie Drenthe. In gemeente Westerveld kon een bedrag van 68.000 euro verdeeld worden.

Alle partijen hebben onlangs bericht gekregen over de toegekende subsidie.

Nieuws

menu