Gemeente Westerveld krijgt rijksbijdrage voor twee projecten: ‘Duurzame groei toerisme en recreatie’ en ‘Circulair produceren en consumeren’

Foto: Google Streetview.

Gemeente Westerveld krijgt binnen de Regiodeal Regio Zwolle een subsidiebijdrage waarmee ze haar toerisme en recreatie en het plan tot een ‘circulaire maatschappij’ te komen een flinke impuls kan geven.

Wethouder Klaas Smidt: ,,Gemeente Westerveld ligt in een vijf sterren toeristische regio. Met deze rijksbijdrage kunnen we de uitvoering van onze plannen versnellen. We maken gebruik van de unieke kenmerken van onze gemeente – natuur, ruimte, duisternis en sterren, cultuur en erfgoed en archeologie – twee Nationale parken en het Natura 2000 gebied met onze prachtige authentieke brinkdorpen met veel cultureel erfgoed. Door daarnaast samen met ondernemers, organisaties en inwoners te investeren in de beweging van een lineaire naar een circulaire maatschappij, bouwen we aan een duurzame toekomst in Westerveld”.

Unesco-Werelderfgoedstatus

Westerveld werkt aan het bekendmaken van ‘het verhaal van de Koloniën van Weldadigheid’ en het aantrekkelijker maken van haar gebied voor toeristen. Smidt: ,,Door hier intensief samen te werken met ondernemers zorgen we voor een duurzame economische vooruitgang van het gebied. Met hopelijk in de toekomst een Unesco-Werelderfgoedstatus.”

De rijksbijdrage wordt verder onder andere gebruikt om te investeren in toeristische projecten in Dwingeloo (Beleef de ruimte) en Diever (Het ‘Shakespeare-gevoel’). De toeristische voorzieningen op het Holtingerveld worden verbeterd.

Circulaire economie

Westerveld wil naar een zo volledig mogelijke circulaire economie toe. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Het programma ‘Circulair produceren en consumeren in Westerveld’ is ontstaan vanuit ondernemersinitiatieven. Ze creëerden ‘De Versnellingshoeve’: een fysieke plek waar nieuwe initiatieven op het gebied van circulair ondernemen, groen en food worden ontwikkeld.

In het project ‘NICE|TREX’ gaan ondernemers, studenten en ambtenaren onder begeleiding van NICE (Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie) samen op zoek naar antwoorden op maatschappelijke vraagstukken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerveld
menu