Gemeente Westerveld laat weerbaarheid lelies onderzoeken

Lelievelden bij Diever. Foto: Frens Jansen

Stichting ROL (Regionaal Onderzoek Lelieteelt) onderzoekt de weerbaarheid van lelies. Van vijftien soorten wordt nagegaan hoe weerbaar ze zijn tegen ziekten en kwalen.

Het onderzoek vindt plaats op verzoek van het gemeentebestuur van Westerveld. Stichting ROL zet zich al jaren in om te komen tot meer duurzamere teelten waarbij minder gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast.

Bij het onderzoek wordt gekeken naar meer resistente rassen waarbij minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn om deze te telen. Dit heeft een positief effect op de milieubelasting en het verminderen van blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen.

Telen zonder gewasbeschermingsmiddelen

Op het proefveld van stichting ROL in Vledder is een begin gemaakt met het planten van de vijftien soorten waarvan wordt nagegaan hoe weerbaar ze zijn. Het doel is om telers een beter inzicht te geven bij de keus van hun assortiment: een goed verkoopbaar product dat geteeld kan worden met geen, of zo weinig mogelijk, gewasbeschermingsmiddelen. Zo wordt tegemoet gekomen aan de maatschappelijke vraag om de bollen met minder middelen te telen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerveld
menu