Gemeente Westerveld laat weerbaarheid lelies onderzoeken

Lelievelden bij Diever. Foto: Frens Jansen

Stichting ROL (Regionaal Onderzoek Lelieteelt) onderzoekt de weerbaarheid van lelies. Van vijftien soorten wordt nagegaan hoe weerbaar ze zijn tegen ziekten en kwalen.
Lees meer over
Westerveld

Het onderzoek vindt plaats op verzoek van het gemeentebestuur van Westerveld. Stichting ROL zet zich al jaren in om te komen tot meer duurzamere teelten waarbij minder gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast.