Gemeente Westerveld legt concept Transitievisie Warmte ter inzage. Aardgasvrij wonen wordt vooral gezocht in individuele oplossingen

Hoe komen we van aardgas af? ANP

Aardgasvrij wonen en werken in 2050 in Westerveld. Dat is de ambitie die Westerveld neerlegt in het concept van de Transitievisie Warmte. Het zal in Westerveld vooral aankomen op individuele oplossingen.
Lees meer over
Westerveld

De komende dertig jaar wil de gemeente samen met inwoners aan de slag om te voldoen aan de afspraken in het Klimaatakkoord en het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. Individuele aanpassingen hebben de laagste maatschappelijke kosten blijkt uit de visie. De meeste woningen staan namelijk relatief ver uit elkaar, zodat een collectief warmtenet per aansluiting kostbaar is en er veel warmteverlies optreedt. Daarnaast zijn er weinig warmtebronnen aanwezig om een warmtenet te voeden. In bepaalde buurten van Diever, Dwingeloo en Vledder geldt dat een kleinschalige collectieve oplossing – naast verder individuele oplossingen –een mogelijkheid is.

Nieuws

menu