Gemeente Westerveld legt concept Transitievisie Warmte ter inzage. Aardgasvrij wonen wordt vooral gezocht in individuele oplossingen

Hoe komen we van aardgas af? ANP

Aardgasvrij wonen en werken in 2050 in Westerveld. Dat is de ambitie die Westerveld neerlegt in het concept van de Transitievisie Warmte. Het zal in Westerveld vooral aankomen op individuele oplossingen.
Lees meer over
Westerveld

De komende dertig jaar wil de gemeente samen met inwoners aan de slag om te voldoen aan de afspraken in het Klimaatakkoord en het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. Individuele aanpassingen hebben de laagste maatschappelijke kosten blijkt uit de visie. De meeste woningen staan namelijk relatief ver uit elkaar, zodat een collectief warmtenet per aansluiting kostbaar is en er veel warmteverlies optreedt. Daarnaast zijn er weinig warmtebronnen aanwezig om een warmtenet te voeden. In bepaalde buurten van Diever, Dwingeloo en Vledder geldt dat een kleinschalige collectieve oplossing – naast verder individuele oplossingen –een mogelijkheid is.

Wie in de Transitievisie Warmte hoopt te vinden wat voor zijn of haar huis of bedrijf de beste oplossing is voor de overstap naar aardgasvrij wonen en werken heeft pech, want dat valt niet op buurt- en dorpsniveau aan te geven. De mogelijkheden voor groengas en waterstof zijn onzeker vanwege de toekomstige beschikbaarheid en er zijn in Westerveld geen buurten waar alleen gebouwen staan waarvoor de all-electricoplossing geschikt is. Er zijn geen buurten met overwegend nieuwere gebouwen, deze nieuwere gebouwen staan verspreid over de gemeente.

Spijtvrije maatregelen

Een eerste stap richting aardgasvrij is besparen van energie. Een bestaande woning of gebouw is niet van het ene op het andere moment aardgasvrij. Dit kan onder andere door het doorvoeren van spijtvrije maatregelen: het na-isoleren van de woning door maatregelen zoals spouwmuur-, vloer- en dakisolatie, kierdichting en het vervangen van enkel of dubbelglas door HR++(+)glas. Gemiddeld kost dit 11.500 euro per woning. Wanneer deze isolatiemaatregelen bij alle woningen in Westerveld worden uitgevoerd die daar geschikt voor zijn dan kan daarmee in totaal zo’n 25 procent bespaard worden op het aardgasverbruik voor woningen. De Transitievisie Warmte zet in op

Een vervolgstap kan het installeren van een hybride warmtepomp zijn. Daarmee valt een totale reductie van 30 tot 80 procent te behalen op het aardgasverbruik, ten opzichte van de uitgangssituatie.

De middelen die nodig zijn voor het ten uitvoer brengen van de Transitievisie Warmte worden voor de periode 2023-2024 in totaal op 285.000 euro geschat. In 2023 is 185.000 euro nodig en het jaar daarna nog eens 100.000 euro.

Ter inzage

Gemeente Westerveld legt het concept van de Transitievisie Warmte ter inzage. Iedereen kan tussen 19 tot 30 september de visie inzien en reageren. Als mensen het concept willen inzien in het gemeentehuis, dan moet een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521. Het concept van de Transitievisie Warmte is ook te vinden op de website van de gemeente Westerveld.

Nieuws

menu