Gemeente Westerveld ontvangt een bijdrage van Erfgoed Deal voor een buitengewone leerstoel die antwoord moet geven op transitieopgaven

Foto: Pixabay.

Gemeente Westerveld en Wageningen University & Research werken samen aan de oprichting van een buitengewone leerstoel voor het wetenschappelijk ontwikkelen van methodes rondom ‘Cultureel Erfgoed en Ruimtelijke Participatieve Ontwikkeling (CEPRO)’. Voor de leerstoel komt cofinanciering vanuit het programma Erfgoed Deal.
Lees meer over
Westerveld

Dat schrijft de gemeente Westerveld in een persbericht.

De buitengewone leerstoel moet via ‘lokale werkplaatsen’ antwoord gaan geven op vragen als: hoe kunnen we van de gemeente Westerveld een duurzame, levensloopbestendige samenleving maken? En hoe kunnen we dit als voorbeeld laten dienen voor andere gemeenten?

Veranderende leefomgeving

Aanleiding voor de leerstoel is de veranderende leefomgeving en de betekenis hiervan voor lokale gemeenschappen. Transitieopgaven zoals klimaatadaptatie, energietransitie, stedelijke groei en krimp hebben een grote invloed op leefomgeving en erfgoed.

Erfgoed Deal

De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen verschillende ministeries en andere overlegorganen. De deal ondersteunt gemeentelijke of provinciale projecten waarbij erfgoed wordt ingezet voor ruimtelijke en maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie en energietransitie.

Aansprekende voorbeelden

Het programmabureau van de Erfgoed Deal zoekt aansprekende voorbeelden van plekken die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis speelt. Het samenwerkingsproject van de gemeente Westerveld en Wageningen University & Research (WUR) is hier één van.

Nieuws

Meest gelezen

menu