Gemeente Westerveld ziet niets in langer openstellen van afvalbrengstation in Havelte

Na het uitbreken van de coronacrisis was het druk bij de ROVA in Havelte. Foto: Martijn Bijzitter

Westerveld ziet op dit moment geen meerwaarde in het langer openstellen van het afvalbrengstation in Havelte. De fractie van de PvdA had vragen gesteld over de lange wachttijden die de inwoners de laatste maanden ondervinden wanneer zij vuil wegbrengen.

De gemeente Westerveld is bekend met de toegenomen drukte op het afvalbrengstation aan de Oeveraseweg in Havelte. Dat komt volgens een woordvoerder van de gemeente overeen met het landelijke beeld. Vooral direct na het uitbreken van de coronacrisis was het drukker dan normaal, omdat veel inwoners in en om huis gingen opruimen en meer grof vuil aanboden dan normaal. Ook in de vakantieperiode was het drukker dan gebruikelijk omdat meer mensen vakantie vierden vanuit eigen huis of in eigen land.

Volgens het college is direct nadat duidelijk werd dat de drukte bij het afvalbrengstation toenam, gereageerd. Om de wachttijden zo kort mogelijk te houden is bijvoorbeeld extra personeel en een verkeersregelaar ingezet. „Ook is het maximaal mogelijke aantal bezoekers tegelijk op het bordes toegelaten. Uitgangspunt daarbij was, en is nog steeds, dat de anderhalve meter afstand gewaarborgd kon worden. We houden dagelijks bij hoeveel bezoekers er zijn geweest, op welke tijden en of wachtrijen tot buiten de poort zijn voorgekomen. Op basis hiervan kunnen, wanneer nodig, extra maatregelen getroffen worden. Op dit moment is de situatie echter genormaliseerd.”

Nieuwe bebording

Het college is van mening dat snelheid niet per se voor goede afvalscheiding zorgt. Daarom blijft de focus vooral liggen op het goed adviseren en ondersteunen van de inwoners bij de afvalscheiding op het afvalbrengstation. Medewerkers van het station zien er op toe dat de grondstoffen in de juiste bak terecht komen en adviseren de inwoners hierover.

„Er is nieuwe bebording aangebracht met plaatjes en een nummer. Op de flyers die uitgedeeld worden kunnen de bezoekers in één oogopslag zien bij welke nummers zij welke grondstoffen kunnen deponeren. Dit draagt ook bij aan een zo goed mogelijke doorstroming”, zo antwoordt het college op de vraag of sneller inleveren van afval geen betere afvalscheiding met zich meebrengt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerveld
menu