Hoe kon het Brinkenplan Diever op Dreef zoveel meer kosten? Een onderzoeksbureau moet het uitzoeken

De Brink in Diever. Grenzeloos Media

Bureau BING gaat onderzoeken hoe het kon gebeuren dat het Brinkenplan Diever op Dreef 432.500 euro meer heeft gekost. Het onderzoeksbureau moet vooral duidelijk maken hoe dit in het vervolg voorkomen kan worden. Daarnaast moet later dit jaar een plan worden gepresenteerd voor aanpassing van de organisatie.
Lees meer over
Westerveld

Het onderzoek moet duidelijk maken hoe de projectbegeleiding in elkaar stak, hoe subsidieverlening is gegaan en hoe de begroting voor het plan tot stand kwam.