In Frederiksoord krijgt patiënt ‘welzijn’ op recept: ‘Waarom sta jij elke ochtend weer op uit je bed?’

Huisartsenpraktijk Frederiksoord start, in samenwerking met Welzijn MensenWerk, het project ‘Welzijn op Recept’. Hierbij worden patiënten met psychosociale klachten in contact gebracht met de coach van de welzijnsorganisatie. Doel is uiteindelijk dat klachten van de volwassen patiënten verminderen door positieve ervaringen.

Welzijnswerker Henk van der Meer, de praktijkondersteuners Hanna Stegeman en José Kranendonk en huisarts Jacoline van der Weel voor de praktijk in Frederiksoord.

Welzijnswerker Henk van der Meer, de praktijkondersteuners Hanna Stegeman en José Kranendonk en huisarts Jacoline van der Weel voor de praktijk in Frederiksoord.

Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende sociaal maatschappelijke problemen een rol, zoals overlijden van een partner, verlies van werk of eenzaamheid.

Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. Dit zijn klachten die veroorzaakt worden door een combinatie van psychische en sociale problemen. Naast een traditioneel recept voor medicatie kunnen deze patiënten voortaan ook verwezen worden naar een sociaal werker.

Veerkracht

Eenzaamheid is in Westerveld een veel voorkomend probleem. Uit onderzoek van de gemeente Westerveld blijkt dat er vooral in Frederiksoord en Wilhelminaoord een hoog percentage eenzame mensen is. Volgens welzijnswerker Henk van der Meer klopt dat beeld wel. „Het is voor ons als welzijnswerkers en verschillende samenwerkingspartners heel herkenbaar”, vertelt hij.

Huisarts Jacoline van der Weel bevestigt dat beeld en zij is daarom erg enthousiast over het project. „Het kan net dat duwtje in de rug betekenen dat mensen nodig hebben. Door de mentale gezondheid en veerkracht actief te verhogen neemt het welbevinden toe en nemen de klachten af”, zegt Van der Weel.

Positieve gezondheid

Tijdens dit project komt het er in de praktijk vaak op neer dat huisartsen en andere zorgverleners, zoals praktijkondersteuners, iets extra’s kunnen bieden aan patiënten die last hebben van eenzaamheid, of zich ongelukkig of nutteloos voelen. Ze kunnen deze personen verwijzen naar een sociaal werker, die samen met de patiënt gaat kijken waar zij positieve energie van krijgen.

„Het is geen verplichting voor de patiënt, maar het kan uiteindelijk wel helpen op weg naar een oplossing. Door een recept uit te schrijven voor activiteiten op het gebied van ontmoeting, sport of cultuur kan de patiënt (opnieuw) ontdekken wat hem of haar gelukkig maakt”, zegt praktijkassistente Hanna Stegeman.

Haar collega José Kranendonk vult aan: „De methode houdt in dat de weg naar welzijn via de huisarts laagdrempeliger wordt en meer gericht is op de behoeften van patiënten.” Volgens Kranendonk is het project gericht op een positieve gezondheid waarbij vragen als ‘Wat maakt je gelukkig?’ en ‘Waarom sta jij elke ochtend weer op uit je bed?’ iedere keer terugkeren.

Welzijnsarrangement

Bij Welzijn op Recept verwijst een zorgverlener in de huisartsvoorziening de patiënt naar een zogenaamd welzijnsarrangement van de welzijnsorganisatie, vertelt Henk van der Meer. Hij legt uit: „Deze arrangementen bestaan uit interventies die het welbevinden van mensen verhogen, zoals creatieve activiteiten, vrijwilligerswerk, sport en bewegen of een combinatie hiervan.” Volgens Van der Meer is de lokale ontwikkeling van de arrangementen een cruciaal onderdeel van de aanpak. „Alleen zo kunnen arrangementen passend bij de patiëntenpopulatie en de mogelijkheden van de welzijnsorganisatie geboden worden.”

Het project Welzijn op Recept wordt uitgevoerd door welzijnsorganisaties, in samenwerking met eerstelijnszorgvoorzieningen, zoals een huisartsenpraktijk of een gezondheidscentrum. Wijkzorgorganisaties, fysiotherapeuten en andere partijen kunnen ook werken met deze methodiek. Het idee is ooit vanuit huisartsen zelf ontstaan en zij hebben verbinding gezocht met lokale welzijnsorganisaties.


Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerveld
menu