In Westerveld mag iedereen meedenken over woonomgeving dankzij nieuw handboek

Bij het opstellen van het Ruimtelijk Actieplan Havelte, het plan dat werd opgesteld voor de herinrichting van de dorpskern van Havelte, zijn de inwoners van het dorp ook nadrukkelijk betrokken geweest. Tijdens de herinrichting werd onder meer het Piet Soerplein onder handen genomen. Foro: archief Martijn Bijzitter

Een inwoner van Westerveld krijgt meer invloed op de inrichting van zijn of haar woonomgeving. Het Handboek Openbare Ruimte (HOR) geeft daarvoor de grenzen en de mogelijkheden aan.
Lees meer over
Westerveld

In Westerveld denken de inwoners steeds vaker mee over de inrichting van de openbare ruimte. Zo zijn in de dorpskernen van Vledder, Dwingeloo, Diever en Havelte al grote vernieuwingsprojecten uitgevoerd waarbij de burger nadrukkelijk betrokken is geweest. Die betrokkenheid wil Westerveld nog verder vergroten. Daarom is het Handboek Openbare Ruimte opgesteld.