In Westerveld mag iedereen meedenken over woonomgeving dankzij nieuw handboek

Bij het opstellen van het Ruimtelijk Actieplan Havelte, het plan dat werd opgesteld voor de herinrichting van de dorpskern van Havelte, zijn de inwoners van het dorp ook nadrukkelijk betrokken geweest. Tijdens de herinrichting werd onder meer het Piet Soerplein onder handen genomen. Foro: archief Martijn Bijzitter

Een inwoner van Westerveld krijgt meer invloed op de inrichting van zijn of haar woonomgeving. Het Handboek Openbare Ruimte (HOR) geeft daarvoor de grenzen en de mogelijkheden aan.
Lees meer over
Westerveld

In Westerveld denken de inwoners steeds vaker mee over de inrichting van de openbare ruimte. Zo zijn in de dorpskernen van Vledder, Dwingeloo, Diever en Havelte al grote vernieuwingsprojecten uitgevoerd waarbij de burger nadrukkelijk betrokken is geweest. Die betrokkenheid wil Westerveld nog verder vergroten. Daarom is het Handboek Openbare Ruimte opgesteld.

Dit document geeft bij het opnieuw inrichten van de openbare ruimte handvatten om mee te denken over de inrichting van de openbare ruimte, met behoud van de technische kwaliteitseisen en verantwoordelijkheden van de gemeente. Het HOR maakt meedenken en meebeslissen zodoende gemakkelijker én transparanter.

Duidelijk

Volgens de gemeente Westerveld is het bij het opnieuw inrichten van de openbare ruimte belangrijk om stil te staan bij de wens van aanwonenden en andere gebruikers. Het nu opgestelde handboek is bedoeld voor iedereen die meedenkt, ontwerpt en werkt aan de openbare ruimte in Westerveld; van inwoner tot initiatiefnemer, van adviseur tot projectontwikkelaar.

Volgens wethouder Henk Doeven draagt het document bij aan de participatie. „Het is nu duidelijk waar over meebeslist kan worden en onder welke voorwaarden. Nu ligt vast wat de grenzen en mogelijkheden zijn. Dit is een verrijking voor het participatieproces.” Met het handboek is er optimale afstemming tussen alle betrokkenen mogelijk. „Daarmee streven we naar een aantrekkelijke, beheersbare, toekomstbestendige en daarmee duurzame openbare ruimte”, zegt Doeven.

Balans

Het Handboek is tot stand gekomen in samenwerking met Jorrit Noordhuizen van het Utrechtse architectenbureau NOHNIK. De 34-jarige Noordhuizen is ook verantwoordelijk geweest voor het opstellen van het Ruimtelijk Actieplan Havelte. Bij het opstellen van de plannen voor de herinrichting van de kern van het dorp zijn ook de inwoners van Havelte nauw betrokken geweest.

Volgens Noordhuizen, oud-inwoner van Havelte, laat het HOR een mooie balans zien tussen duidelijke uitgangspunten en een breed palet aan keuzemogelijkheden voor de inrichting van de openbare ruimte. „Daarmee is het een zeer bruikbaar en waardevol document voor iedereen die aan de openbare ruimte werkt”, aldus de landschapsarchitect.

Nieuws

Meest gelezen

menu