Kerken in Vledder en Nijensleek fuseren

Wederom een fusie van twee kerkelijke gemeenten in Drenthe. Na de hervormde gemeenten van Diever en Dwingeloo die aankondigden ‘te trouwen’, gaan ook de hervormde gemeente van Vledder en de gereformeerde kerk in Nijensleek samen verder.

De Hervormde in Vledder.

De Hervormde in Vledder. Foto: FRENSJANSEN

De reden is even simpel als logisch: beide gemeenten vergrijzen en het is niet houdbaar om beide PKN-kerken in beide dorpen zelfstandig in de benen te houden. Nijensleek kent zo’n 120 zielen en Vledder heeft er 500. Het zijn papieren leden. De gelovigen die ook daadwerkelijk de diensten bezoeken, zijn op een paar handen te tellen.

Gaat het in Dwingeloo en Diever om een verregaande samenwerking , uitmondend in een fusie, in Nijensleek en Vledder is het een echte fusie die dit najaar zijn beslag moet krijgen. Momenteel verzamelt de notaris alle relevante stukken; aanstaande zondag is er nog een vergadering van het moderamen en als dit najaar de stukken van een handtekening worden voorzien is het huwelijk een feit.

Nieuwe naam

De nieuwe kerkelijke gemeente gaat Protestantse gemeente Vledder Nijensleek heten. „Wellicht schrijven we binnenkort een prijsvraag uit voor een beter in het gehoor liggende naam”, zegt de voorzitter van de kerkenraad in Nijensleek, Gré Kerssies (73). De bijzondere en intensieve samenwerking met de katholieke parochie Wilhelminaoord-Frederiksoord die er nu ook al is, blijft bestaan.

De nieuwe op een vrijzinnige leest geschoeide gemeente wil een gemeenschap zijn waar ruimte is voor bezinning, inspiratie en ontmoeting met God en er ruimte is voor verschillende belevingen van geloof en gemeenschap. ‘Wij willen dat doen op een aansprekende, laagdrempelige en eigentijdse wijze voor alle generaties. Onze gemeente wil een gemeenschap vormen, waarin we vanuit ons hart naar elkaar omkijken en waar zorg voor elkaar is. We willen een hechte warme gemeenschap vormen, naar binnen, maar ook naar buiten gericht en niet alleen op zondag, maar ook in de week’, zo staat er in een gezamenlijk beleidsplan. Grootste uitdaging is om de jeugd bij de kerken te betrekken. Nu vergrijzen beide gemeenten in rap tempo.


Al in 2005 beriepen de hervormde gemeente van Vledder en de gereformeerde kerk in Nijensleek samen een predikant met als achterliggende gedachte uiteindelijk samen een Protestantse Kerk Vledder – Nijensleek en omstreken te vormen. Dat moment is nu gekomen. In 2014 gingen beide gemeenten in federatievorm samen tot een Protestantse Gemeente in Wording. „Het begon als een verstandsverkering, maar de liefde is gekomen. Het is een mooie mijlpaal dat we straks echt samen doorgaan”, zegt Kerssies.

De nieuwe gemeente beschikt over twee kerkgebouwen: de Streekkerk uit 1934 in Nijensleek en de monumentale middeleeuwse dorpskerk in Vledder. Het is de bedoeling dat de komende vier jaar nog gekerkt wordt in deze beide gebouwen. De nieuwe gemeente doet dit, zodat de gemeenteleden voorlopig een vertrouwd gevoel houden bij hun vroegere kerk. „We willen hier de tijd voor nemen, zodat gemeenteleden zich niet gedwongen voelen hun verleden helemaal los te moeten laten”, zegt Kerssies.

Monument Vledder

Deze Johannes de Doperkerk in Vledder behoort tot de oudste van Drenthe. Het oudste deel van de kerk is de zadeldaktoren, gebouwd in de 14e eeuw. Na de bouw van de toren in 1425 werd begonnen met de bouw van het eenbeukige schip. Het koor werd rond 1475 gebouwd. In 1621 werd de kerk getroffen door een grote brand, waarbij het gebouw gedeeltelijk instortte. Pas in begin 18e eeuw was er herstel. De gemeente Vledder onderging een krachtige uitbreiding in 1818 toen de Maatschappij van Weldadigheid zich in Frederiksoord vestigde. In 1820 nam de gemeente de kerk weer in gebruik.

Onderhoud bleef uit. Dit leidde ertoe dat de kerk in 1952 wegens bouwvalligheid werd gesloten. In 1952 - 1954 was er een grote restauratie. Het doopvont dateert uit de 11de eeuw en is groot genoeg om, zoals destijds gebruikelijk, een pasgeborene in onder te dompelen.

Er is een Stichting Behoud Vledderkerk. Deze wil het kerkgebouw helpen behouden voor het dorp en kan activiteiten organiseren in het monumentale pand. De stichting verwerft inkomsten uit bijdragen van donateurs.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerveld
menu