Frederiksoord heeft als eerste koloniedorp onder het plaatsnaambord ook het bordje Unesco Werelderfgoed gekregen

Het is voortaan nog duidelijker dat de dorpen Frederiksoord en Wilhelminaoord Unesco Werelderfgoed zijn. Wie het gebied inrijdt, ziet onder het plaatsnaambord een bord met daarop de bijzondere Unesco vermelding vergezeld van het Koloniën van Weldadigheid logo.

Burgemeester Jager hangt het bordje van Unesco onder het plaatsnaambord.

Burgemeester Jager hangt het bordje van Unesco onder het plaatsnaambord. Foto: Wilbert Bijzitter

Lees meer over
Westerveld

Nog geen jaar geleden werden de Drentse dorpen Veenhuizen, Frederiksoord en Wilhelminaoord en de Belgische kolonie Wortel uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed. Hiermee erkende het Werelderfgoedcomité de uitzonderlijke en universele waarde van de landbouwkoloniën voor armoedebestrijding. Voor veel inwoners is de waardering inmiddels ‘normaal’, maar bezoekers aan de koloniedorpen zullen het niet altijd weten.

Nieuws

menu