Meer WW-uitkeringen in provincie Drenthe door corona (maar nog wel minder dan vorig jaar)

Het UWV krijgt meer aanvragen voor een WW-uitkering ANP

Het aantal inwoners van de provincie Drenthe met een WW-uitkering is in maart met 2,3 procent toegenomen. Vooral uitzendkrachten en horecapersoneel verloren hun baan, meldt uitkeringsinstantie UWV.

In maart werden 7944 WW-uitkeringen verstrekt in de provincie Drenthe. Dat staat gelijk aan 3,2 procent van de Drentse beroepsbevolking. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Drenthe wel 11,5 procent minder WW-uitkeringen.

(Tekst leest door onder de tabel)


Aantal nieuwe WW-uitkeringen nam met 45 procent toe

In maart werd in Drenthe aan 1016 nieuwe mensen een WW-uitkering verstrekt en werden 843 WW-uitkeringen beëindigd. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen nam in maart met 45 procent toe ten opzichte van februari.

In voorgaande jaren was het aantal nieuwe uitkeringen in maart juist lager dan in februari. Zo was het aantal nieuwe WW-uitkeringen in maart 2019 27 procent lager dan in februari 2019.

Coronavirus en lockdown

Landelijk nam vooral het aantal nieuwe uitkeringen vanuit de horeca en catering, uitzendbedrijven en de cultuursector toe. In deze sectoren verloren vooral veel jongeren hun baan.

De uitbraak van het coronavirus en de ‘intelligente lockdown’ legt de werkzaamheden stil in sectoren als horeca en cultuur, sport en recreatie.

Maar ook in detailhandel non-food en vervoersector valt een groot deel van de werkzaamheden weg. Vanuit deze sectoren kwamen ook meer mensen in de WW terecht.

(Tekst leest door onder de tabel)

Daling aantal WW-uitkeringen in zorg en welzijn

Andere sectoren merken op een andere manier de gevolgen van de coronacrisis. Zo nam in zorg en welzijn de werkgelegenheid toe en daalde het aantal WW-uitkeringen. Ook in de bouw nam het aantal WW-uitkeringen nog af, een gevolg van herstel na de bouwstop in de winter.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerveld
menu