Milieueffecten waterberging Ootmaanlanden en Koningsschut zijn goed in beeld

Het gaat om deze gebieden. Aangeleverde foto

De milieueffecten van de waterberging in Ootmaanlanden en Koningsschut bij Uffelte zijn goed beschreven in het milieueffectrapport. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De gemeente Westerveld had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.
Lees meer over
Westerveld

De provincie Drenthe, het waterschap Drents Overijsselse Delta en Natuurmonumenten bereiden zich voor op meer wateroverlast in de toekomst in Meppel. Ze willen daarom in de gebieden Ootmaanlanden en Koningsschut 400.000 kubieke meter water kunnen opslaan. Het gaat om het gebied tussen het Oosterzand bij Uffelte en de N371 en een stuk tegenover Wittelte. Ook willen ze de aanwezige natuur daar verbeteren.