Onderzoek: dit jaar minder lelies in Westerveld

De gemeente besloot de weerbaarheid van lelies te laten onderzoeken. Foto: Frens Jansen

Het aantal lelies in de gemeente Westerveld is in 2020 met 12 procent verminderd ten opzicht van 2019. Dat blijkt uit een onderzoek naar de weerbaarheid van lelies. Dit onderzoek werd donderdag 3 september gepresenteerd tijdens de open dag van de stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt (ROL) op het proefveld in Vledder.
Lees meer over
Westerveld

ROL zet zich al jaren in om te komen tot een lelieteelt waarbij minder gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar de meer resistente rassen bij bestaande lelies. Sterke rassen hebben minder gewasbeschermingsmiddelen nodig om te telen. Een weerbaar ras draagt daardoor bij aan het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen. Van vijftien geselecteerde soorten wordt op het proefveld nagegaan hoe weerbaar ze zijn tegen ziekten en kwalen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld heeft voor dit onderzoek op 10 december 2019 opdracht gegeven aan de stichting. Dit onderzoek is naast de bijdrage van de gemeente medegefinancierd door de donateurs van ROL en het landelijke leliefonds van de sector.

Inzicht

Het doel is om telers een beter inzicht te geven bij de keus van de soort geteelde lelie: een goed verkoopbaar product dat geteeld kan worden met geen, of zo weinig mogelijk gewasbeschermingsmiddelen. Hierdoor wordt de teler gestimuleerd om meer robuuste soorten lelies te telen. De sector kan daarmee tegemoet komen aan de maatschappelijke vraag om een randzone in te richten als buffer en daar bollen met minder middelen te telen. Voor de telers is naast de vraag of het lukt te telen met zo weinig mogelijk middelen de vraag of burgers ook bereid zijn de bloemen van deze soorten te kopen. Na de oogst worden de bollen uit dit onderzoek geplant bij bloemenkwekers. De resultaten van de verkoop in 2021 zullen nauwlettend worden gevolgd.

Proeven

Op de proefvelden, waaronder die in Vledder, wordt veel onderzoeken verricht. Nieuw was de elektrische onkruidbestrijding. Door middel van een stroomstoot wordt het onkruid zonder chemie vernietigd.

In een ander onderzoek worden plant- en bodemversterkers gebruikt met het doel een sterke plant te krijgen. Die hebben geen chemie meer nodig om gezond te blijven. Tevens wordt onderzocht hoe met druppelirrigatie het waterverbruik naar beneden kan worden gebracht. Veel onderzoekers presenteerden zich enthousiast aan belangstellenden en telers.

ROL laat op het proefveld zien dat de sector er steeds beter in slaagt om door onderzoek en praktijkproeven het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en nog belangrijker de milieubelasting te verminderen. Op vrijdag 4 september werd het proefveld nog een keer opengesteld. Toen onder wat drogere weersomstandigheden.

Nieuws

Meest gelezen

menu