Plein van De Bron wordt groen

Het schoolplein van KC De Bron heeft een metamorfose ondergaan.

Het schoolplein van kindcentrum De Bron in Nijensleek heeft een metamorfose ondergaan. Het is van hun schoolplein veranderd naar een plein met groene en speelse hoekjes.

Nijensleek

Het schoolplein van kindcentrum De Bron in Nijensleek heeft een metamorfose ondergaan. Het is van hun schoolplein veranderd naar een plein met groene en speelse hoekjes.

„We hebben een grasheuvel, een kruipbuis en speelse paadjes aangelegd. Daarnaast is er op diverse plekken beplanting”, vertelt directrice Irna Oosterhuis. „We hebben een natuurlijke omgeving gecreëerd die aantrekkelijk is voor beestjes, vogels en bijen. De komende week worden nog extra speelelementen aangebracht, zoals een klimtouw, speelpalen, balanceerbalken en een modderkeuken

Drie jaar geleden werd er al nagedacht over het opnieuw inrichten van het schoolplein. „Het was weliswaar overzichtelijk, maar met te veel tegels en te weinig groen was er weinig natuurbeleving”, legt directrice Irna Oosterhuis uit.

Afgelopen najaar werd de eerste stap zichtbaar met de aanleg van het buitentheater, en in de winter werden de voetbaldoelen vervangen en de speeltoestellen verbeterd. „We geven het leren een extra impuls door de inzet van bewegend leren en buitenlessen. We vertalen de lesmethodiek die de kinderen aangeboden krijgen door naar het schoolplein. Door buiten actief bezig te zijn met de lesstof wordt het brein in beweging gezet en blijft de lesstof beter hangen”, zegt Oosterhuis.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerveld
menu