Provincie Drenthe gaat in hoger beroep tegen de uitspraak rond lelieteelt bij het Holtingerveld

Er is al jaren discussie over lelieteelt. Frens Jansen

Gedeputeerde Staten gaan in hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland van 18 juni in de kwestie lelieteelt bij het Holtingerveld. De rechtbank oordeelde dat de provincie ten onrechte geen vergunning heeft geëist van de lelieteler.
Lees meer over
Westerveld

Milieudefensie Westerveld spande een zaak aan tegen de provincie Drenthe omdat die niet handhavend optrad tegen het draineren, beregenen, onttrekken van grondwater en gebruik van bestrijdingsmiddelen op vijf percelen voor lelieteelt. Deze percelen liggen bij het Natura-2000 gebied Holtingerveld.

Nieuws

menu