PvdA in Westerveld wil dat De Proefkolonie 25.000 euro subsidie per jaar krijgt

Museum De Proefkolonie in Frederiksoord. Foto: André Weima

De PvdA wil dat museum De Proefkolonie in Frederiksoord de komende vijf jaar 25.000 euro per jaar subsidie krijgt. De partij heeft aangekondigd flink van leer te trekken tijdens de behandeling van de begroting voor 2021 en de najaarsrapportage en met een aantal nieuwe voorstellen te komen.
Lees meer over
Westerveld

Om onder meer de oplopende kosten van WMO en jeugdzorg en ook de financiële gevolgen van de coronacrisis het hoofd bieden, kiezen burgemeester en wethouders voor een flinke ozb-verhoging. Al sinds het Rijk de verantwoordelijkheid voor WMO (thuishulp aan zorgbehoevenden met name) en jeugdzorg bij de gemeenten neerlegde, gaan die gebukt onder de financiële gevolgen. Dat is in Westerveld niet anders, al zegt de gemeente werk te willen maken van eerder voorgenomen bezuinigingen. Bij monde van fractievoorzitter Jan Puper laat de PvdA nu al weten dinsdag de voorgestelde ozb-verhoging van 14,5 procent te willen halveren.

Geen voedselbos

Nieuws

menu