PvdA in Westerveld wil dat De Proefkolonie 25.000 euro subsidie per jaar krijgt

Museum De Proefkolonie in Frederiksoord. Foto: André Weima

De PvdA wil dat museum De Proefkolonie in Frederiksoord de komende vijf jaar 25.000 euro per jaar subsidie krijgt. De partij heeft aangekondigd flink van leer te trekken tijdens de behandeling van de begroting voor 2021 en de najaarsrapportage en met een aantal nieuwe voorstellen te komen.

Om onder meer de oplopende kosten van WMO en jeugdzorg en ook de financiële gevolgen van de coronacrisis het hoofd bieden, kiezen burgemeester en wethouders voor een flinke ozb-verhoging. Al sinds het Rijk de verantwoordelijkheid voor WMO (thuishulp aan zorgbehoevenden met name) en jeugdzorg bij de gemeenten neerlegde, gaan die gebukt onder de financiële gevolgen. Dat is in Westerveld niet anders, al zegt de gemeente werk te willen maken van eerder voorgenomen bezuinigingen. Bij monde van fractievoorzitter Jan Puper laat de PvdA nu al weten dinsdag de voorgestelde ozb-verhoging van 14,5 procent te willen halveren.

Geen voedselbos

Verder wil de partij het plan om een voedselbos aan te leggen van tafel. Een voedselbos is letterlijk een eetbaar bos. Ieder beschikbaar stukje wordt gebruikt en is onderdeel van een ecosysteem opgebouwd uit lagen. Voedselbossen kunnen een bijdrage leveren aan het oplossen van het klimaatprobleem. De bossen binden CO2 in het hout en de bodem, daarnaast houden ze water vast en is de opbrengst eetbaar. Het bos vergt een investering van 50.000 euro en dat wil de PvdA niet. De partij stelt ook een andere wijze van inning van de toeristenbelasting voor.

De PvdA heeft al wel een motie klaarliggen om museum De Proefkolonie in Frederiksoord de komende vijf jaar te steunen. Volgens de partij is het museum een belangrijke culturele voorziening voor de gemeente Westerveld en is het belangrijk dat het voor de komende jaren een solide financiële basis heeft. De PvdA wil jaarlijks 25.000 euro beschikbaar stellen. Voor hulp aan andere Westerveldse musea moet per jaar 10.000 euro gereserveerd worden. Of het verzoek van de PvdA het haalt is maar de vraag. De gemeente houdt voor 2021 rekening met een begrotingstekort van een kleine 400.000 euro.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerveld
menu