Roelof Prikken uit Havelte spreekt klare taal over het Holtingerveld: ‘Wat er tot nu toe is gedaan, is een totale mislukking’

Een veld vol Jacobskruid in het natuurgebied Holtingerveld. Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Met nadruk zegt Roelof Prikken dat hij puur op persoonlijke titel spreekt, maar het is wel een mening die in de dorpen rond het Holtingerveld rondspookt. Er leven zorgen bij omwonenden, verenigingen en ondernemers over de toekomst van het natuurgebied. Want hoe mooi de plannen die provinciaal ecoloog Hans Dekker voor de zomervakantie presenteerde ook lijken, wie geeft de garantie dat het er beter op wordt.
Lees meer over
Westerveld

„Er zijn al de nodige aanpassingen gedaan en we hebben allemaal kunnen zien waar dat toe leidde”, verwijst Prikken naar de wateroverlast in de winter als gevolg van het dempen van enkele sloten. „En kijk eens naar de startbaan? Die staat vol met vogelkers, terwijl de biotoop daar juist verbeterd zou worden. Het was de bedoeling dat je vanaf de parkeerplaats de contouren van de startbaan te zien zouden zijn. Als er niks gebeurt, groeit de boel daar dicht.” Volgens de Havelter is die strook veel te nat gewest, waardoor alle kalk eruit is gespoeld. „Ik zie geen bloemen, je krijgt juist opslag van riet. Het geluk is dat de zomer heel droog is, dan krijgt dat riet minder kans. En er zaten hier altijd groene spechten. Die zijn verdwenen, je ziet hier sowieso nauwelijks vogels meer.”

Natuurwaarden versterken

Nieuws

menu