Staatsbosbeheer werkt aan broedgebied en waterstand in Drents-Friese Wold

Het Drents-Friese Wold - Foto: Archief DvhN Foto: Jan de Vries

Staatsbosbeheer voert deze winter verschillende herstelwerkzaamheden uit die de natuur van het Drents-Friese Wold moet herstellen.
Lees meer over
Westerveld
Assen

Het werk is erop gericht om de natuurlijke waterhuishouding te herstellen en losliggende vennen en heideterreinen met elkaar te verbinden. Staatsbosbeheer dempt hiervoor 6,7 kilometer aan sloten en greppels om de grond vochtiger te maken. Daarnaast worden op verschillende plekken de nieuwe opslag van uitheemse boomsoorten, zoals de Japanse lariks en de Douglasspar, gekapt.

Broedgebied