Staatsbosbeheer werkt aan broedgebied en waterstand in Drents-Friese Wold

Het Drents-Friese Wold - Foto: Archief DvhN Foto: Jan de Vries

Staatsbosbeheer voert deze winter verschillende herstelwerkzaamheden uit die de natuur van het Drents-Friese Wold moet herstellen.

Het werk is erop gericht om de natuurlijke waterhuishouding te herstellen en losliggende vennen en heideterreinen met elkaar te verbinden. Staatsbosbeheer dempt hiervoor 6,7 kilometer aan sloten en greppels om de grond vochtiger te maken. Daarnaast worden op verschillende plekken de nieuwe opslag van uitheemse boomsoorten, zoals de Japanse lariks en de Douglasspar, gekapt.

Broedgebied

Ook wordt een deel van het gebied geschikter gemaakt als broedgebied voor de tapuit, een van de zeldzame broedvogels in het gebied. De werkzaamheden starten in de week van 23 november en duren waarschijnlijk tot half maart 2021. Gedurende deze periode zijn sommige routes tijdelijk minder goed begaanbaar.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerveld
menu