Uffelte inventariseert woonwensen Uffelters om starters en ouderen vast te houden. 'Ook andere woonvormen komen aan bod, bijvoorbeeld wonen met zorg'

Wie heeft er binding met Uffelte en ziet zijn of haar toekomst in het dorp? Die vraag probeert de Werkgroep Wonen momenteel beantwoord te krijgen. Het onderzoek volgt na het opstellen van de Dorpsdagboeken waarin de inwoners van Uffelte het onderwerp woningbouw in het dorp veel noemden.

De Werkgroep Wonen van Dorpsgemeenschap Uffelte inventariseert momenteel wie er van de Uffelters in de toekomst in Uffelte wil bouwen en blijven.

De Werkgroep Wonen van Dorpsgemeenschap Uffelte inventariseert momenteel wie er van de Uffelters in de toekomst in Uffelte wil bouwen en blijven. Foto: ErfGoed Landelijk Bouwen

Lees meer over
Westerveld

Het beeld in Uffelte wijkt niet veel af van het beeld in andere dorpen in Zuidwest-Drenthe. Voor de jongeren die in eigen dorp willen blijven wonen is geen plaats. Starterswoningen ontbreken en de prijs van woningen die wel in vrijkomen, liggen veelal te hoog voor starters op de woningmarkt.