VVD Westerveld: ‘Plannen Nationale Parken ‘nieuwe stijl’ maken wonen en werken van ondergeschikt belang’

Dwingelderveld Foto: archief Wilbert Bijzitter

De VVD in Westerveld is bang dat de gemeenteraad de regie verliest over de eigen leefomgeving wanneer het voorstel om de grenzen van de Nationale Parken in Nederland te verruimen doorgaat.

De kwestie wordt dinsdag in de gemeenteraad besproken omdat voor uitwerking van de plannen voor Nationale Parken ‘nieuwe stijl’ van de gemeente ambtelijke inzet wordt gevraagd.

De gemeente Westerveld omvat op dit moment twee nationale parken. Dwingelderveld (aangewezen in 1991) en Drents-Friese Wold (aangewezen in 2000).

Impuls

De komende jaren wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van Nationale Parken ‘nieuwe stijl’. Om een extra impuls te geven aan deze kwaliteitssprong, stelt minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over 2020-2022 eenmalig zes miljoen euro beschikbaar. Met dit bedrag wordt er gewerkt aan grotere en sterkere parken op het gebied van kwaliteit en beleving.

Om dit te realiseren is het van belang dat het door LNV beschikbaar gestelde geld wordt aangevuld met cofinanciering vanuit de regio. De Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek waarin ook de gemeenten Westerveld, Ooststellingwerf, Midden-Drenthe en De Wolden zijn vertegenwoordigd, wil bij de minister een subsidieaanvraag indienen van 80.000 euro. Dit geld wordt gebruikt om te komen tot een gedragen visie op het landschap. De raad in Westerveld praat er dinsdag over.

VVD is huiverig

De VVD in Westerveld is huiverig voor de plannen. De partij is bang dat bij het doorgaan van de Nationale Parken ‘nieuwe stijl’, zowel het wonen als werken in Westerveld van ondergeschikt belang worden aan natuurontwikkeling en -bescherming. Bij monde van fractievoorzitter Renate Masselink laat de VVD weten ‘te vrezen voor de autonomie van het gemeentebestuur van Westerveld’.

„En dat is iets wat we niet willen”, aldus Masselink. „Als gemeenteraad mogen wij nooit de zeggenschap over onze eigen leefomgeving kwijtraken. Dat tast de autonomie van ons gemeentebestuur aan. De zeggenschap over het gebied moet bij de gemeente blijven liggen en de gemeenteraad moet uiteindelijk gewoon over bedrijventerreinen, woonwijken, het buitengebied en dat soort thema’s blijven besluiten. Wij zijn daarom heel huiverig voor wat er gaat gebeuren bij Nationale Parken ‘nieuwe stijl’.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerveld
menu