Westerveld geeft Woonvisie een update. Voor welke doelgroep wordt er gebouwd en hoeveel?

Aan de Juliana Bernhardweg in Dieverbrug wil de gemeente in de toekomst woningen bouwen. Foto: Mediahuis Noord

De gemeente Westerveld geeft de Woonvisie met het uitvoeringsprogramma een update. Aanleiding zijn recente ontwikkelingen op de woningmarkt, waaronder de stikstofproblematiek, stijgende prijzen van koopwoningen, stagnatie in de doorstroming, stijging van bouwkosten bij nieuwbouw en de landelijke versnellingsopgave.
Lees meer over
Westerveld

Op basis van het regionale woningmarktonderzoek dat in 2021 is uitgevoerd, gaat Westerveld aangeven voor welke doelgroepen er gebouwd gaat worden en welke aantallen woningen nodig zijn tot 2030.

De huidige Woonvisie stelde de gemeenteraad vast op 17 december 2019 voor de periode tot 2025. Deze Woonvisie schetst een wensbeeld van het wonen in Westerveld aan de hand van uitgewerkte speerpunten. Daarnaast is een uitvoeringsprogramma vastgesteld.

Bijsturing

Op basis van de huidige Woonvisie kan Westerveld echter geen goede keuzes maken waarom, waar en voor wie moet worden gebouwd. Actuele cijfers en locaties ontbreken namelijk in de huidige Woonvisie. Bovendien ontbreekt een goed gemotiveerde onderbouwing van nieuwe bouwlocaties. Om mee te kunnen bewegen in de markt is bijsturing van de Woonvisie en het uitvoeringsprogramma noodzakelijk.

Naast het bepalen van de doelgroepen en het aantal woningen tot 2030, wil de gemeente beter duidelijk hebben op welke locaties waar op korte en middellange termijn gaat worden gebouwd. Daarnaast gaat de huidige Woonvisie vooral in op inbreidingslocaties en transformatie van bestaande gebouwen. Voor een versnelling van de woningbouw - bijvoorbeeld om meer ruimte te geven aan initiatieven in het buitengebied, zoals woningsplitsingen en bijzondere woonvormen - is bijstelling van de regels voor bouwen noodzakelijk.

Nieuws

menu