Westerveld wil uiterlijk 2024 starten met bouw 200 woningen. Begroting houdt ruimte voor financiële hulp aan inwoners

Foto ANP

De gemeente Westerveld wil uiterlijk in 2024 starten met de bouw van 200 woningen. Dit staat te lezen in de begroting 2023-2026. Woningbouw is een van de grootste opgaven voor de gemeente. De gemeente wil vóór 2023 1000 nieuwe woningen bouwen.
Lees meer over
Westerveld

Verder bouwen op de fundamenten van het coalitieakkoord ‘Bouwen aan de Toekomst’. Dat is de opdracht die het college van burgemeester en wethouders verder heeft uitgewerkt in de begroting 2023-2026.