In coronatijd nam het aantal meldingen van conflicten met buren toe. Foto: www.beterburen.nl

Inwoners van Westerveld schakelen steeds vaker Buurtbemiddeling Westerveld in om te bemiddelen bij bijvoorbeeld een conflict met de buren. Alleen al in 2019 werd Buurtbemiddeling twintig keer ingeschakeld. De dienst, die door het coronavirus even heeft stilgelegen, is weer opgestart.

Burenruzies komen overal voor. Een ruzie die onschuldig begint en uit de hand loopt, of een kleine ergernis die steeds hoger oploopt. Denk aan overlast door bijvoorbeeld geluid, stank, huisdieren of kinderen, bij problemen met erfscheidingen of andere zaken die de leefbaarheid en veiligheid van de omgeving aantasten. Buurtbemiddeling is dan een landelijk bewezen methode om dit soort problemen aan te pakken met een grote kans op succes. Twee derde van de behandelde zaken wordt dankzij buurtbemiddeling met positief resultaat afgerond. In het overgrote deel van de Nederlandse gemeenten wordt deze vorm van bemiddeling al uitgevoerd.

Zonder oordeel

Het project Buurtbemiddeling Westerveld, waarin wooncorporatie Actium, Welzijn MensenWerk, de gemeente Westerveld en politie Drenthe samenwerken, startte eind 2018. „Buurtbemiddeling Westerveld is neutraal, belangeloos en zonder ‘uitspraak’ van een rechter, zonder oordeel”, legt projectleider Henk van der Meer uit. „Getrainde vrijwilligers bemiddelen in een gesprek over een meningsverschil of conflict tussen buren. Daarbij geven wij geen oplossing, maar laten wij buren zelf op zoek gaan naar een oplossing of compromis.”

Vrijwilligers

In Westerveld zijn negen vrijwilligers beschikbaar om te bemiddelen, zo vertelt Van der Meer, die benadrukt dat niet alle conflicten in aanmerking komen voor bemiddeling. „Wanneer er zich een conflict aandient, proberen we eerst de conflicterende partijen bij elkaar te brengen. Vaak heeft de ander helemaal geen weet van wat er speelt. Dus zoek contact en probeer al pratend escalatie te voorkomen. Is een conflict al geëscaleerd of te complex, dan wordt het bij een andere instantie onder de aandacht gebracht, bijvoorbeeld bij de wijkagent of woonconsulent”, zegt Van der Meer.

Wie denkt dat corona meer burenruzies zou opleveren heeft het mis. „In Westerveld tenminste”, zegt Van der Meer. „In drukbevolkte, stedelijke gebieden is het beeld natuurlijk anders geweest. Daar kwamen ineens heel veel mensen verplicht thuis te zitten. Kinderen die niet meer naar school hoefden, mensen die ineens thuis kwamen te zitten en van daaruit moesten werken. Je kunt je voorstellen dat dat soms irritaties heeft gegeven, bijvoorbeeld bij geluidsoverlast.”

Coronaoverlast

Door de coronacrisis was Buurtbemiddeling Westerveld tijdelijk niet beschikbaar, maar inwoners Westerveld kunnen er nu weer een beroep op doen. De vrijwilligers, die neutraal zijn en absoluut niet voor ‘Rijdende Rechter’ spelen, staan klaar om weer te helpen. „Er gaan per zaak altijd twee vrijwilligers in gesprek met de betreffende inwoner(s). Ze adviseren over de aanpak van het probleem of geven tips over het in gesprek komen met de buren. Ze kunnen ook samen met partijen een bemiddelingsgesprek voeren. Dat gebeurt op een neutrale plek, bijvoorbeeld in een dorpshuis. Buurtbemiddeling begeleidt naar een mogelijke oplossing en afspraken hierover, maar de betrokken mensen moeten het zelf gaan doen. Dat maakt de kans dat het een duurzame oplossing wordt, alleen maar groter.’’

Voor vragen of het inschakelen van Buurtbemiddeling Westerveld, kan contact worden opgenomen met coördinator Henk van der Meer via 085-2731450 of Buurtbemiddelingwesterveld@welzijnmw.nl.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Westerveld
menu