Samen met

Presentatie van de geschiedenis van het St. Anthoniegilde in Dwingeloo

De broeders van het Sint Anthonisgilde omstreeks 1932. Dwingels Eigen

Stichting Dwingels Eigen heeft gildebroeder Egbert Muggen uitgenodigd om tijdens de voorjaarsavond op donderdag 21 april in dorpshuis Over-Entinghe te vertellen over de geschiedenis van het Sint Anthoniegilde te Dwingeloo.
Lees meer over
Westervelder

Het gilde is een eeuwenoude instelling die zich vroeger bezighield met de armenzorg binnen de gemeente Dwingeloo. Tegenwoordig ontvangen lokale sociaalmaatschappelijke instanties een gift. Inkomsten worden genoten uit diverse geldpachten, waaronder een bijna 400 jaar oude rente te betalen door de eigenaar van Batinge, en een bijzondere boterpacht waarvan de eerste vermelding dateert uit 1633. De originele 17e en 18e eeuwse gildeboeken neemt Egbert mee.

Compilatiefilm

Het tweede deel van de avond wordt gevuld met een compilatiefilm van het jubileumfeest ter gelegenheid van 30 jaar Stichting Dwingels Eigen in juni 2016. Aansluitend staat een onlangs geschonken dorpsfilm uit circa 1946 op het programma. Het is altijd weer spannend of er personen op worden herkend. De avond begint om 19.30 uur en is met vrije toegang.

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Dagblad van het Noorden en Westervelder

Nieuws

menu