‘Bouw testpark transportsysteemHyperloop in Groningen’

Foto: ANP

De noordelijke provincies zien de Hyperloop als een ‘doorbraakproject’ voor de nationale economie. Ze mikken op een testpark in Groningen.

De Hyperloop is een plan voor een transportsysteem dat mensen met een indrukwekkende snelheid van 1200 kilometer per uur in een soort koker door een buis vervoert.

In de noordelijke lobbybrief aan kabinetsformateur Edith Schippers hameren de provincies Friesland, Groningen en Drenthe op het grote belang van een testlocatie voor de Hyperloop in Groningen. Schippers die aan de inhoud van een nieuw regeerakkoord werkt, wordt gewezen op de noodzaak gezien de gebrekkige aansluiting van Nederland op snelle Europese transportnetwerken. Volgens de noordelijke provincies is dat een gemiste kans voor Nederland. Om rap koers te kunnen zetten naar Zuid-Europa, is op zijn minst een snelle verbinding nodig tussen de metropoolregio’s Amsterdam, Hamburg en Berlijn. De kunst is om economisch krachtige gebieden in Europa aan elkaar te koppelen. Top Dutch, een samenwerking van de drie noordelijke provincies, heeft de ambitieuze plannen voor de Hyperloop al eens ontvouwd.

Met de Technische Universiteit (TU) in Delft onderzoekt Top Dutch of er in het buitenland partners te vinden zijn voor de ontwikkeling van het nieuwe vervoerssysteem dat doet denken aan buizenpost.

Zondag haalde Rogier van Boxtel, president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen (NS) de Hyperloop-technologie aan. Van Boxtel zei zeer geïnteresseerd te zijn in de ontwikkeling en daar ook financieel aan te willen bijdragen.

In de noordelijke lobbybrief wijst het Noorden ook op de eigen rol als belangrijkste leverancier en distributeur van (duurzame) energie. ,,De stevige positie van Groningen als energieprovincie, is door de politieke partijen die nu aan uw coalitietafel zitten, bevestigd. Ze roemden ook de intensieve samenwerking tussen noordelijke overheden, kennisinstellingen en bedrijven.’’

Dat leidt volgens de drie provincies tot nieuwe vindingen op het gebied van energietransitie, watertechnologie, landbouw, gezond ouder worden en coöperaties van burgers in krimpregio’s. Allemaal thema’s die een plaats verdienen in het nieuwe coalitieakkoord, zo menen de noordelijke bestuurders.

,,Door de aanhoudende aardbevingen in Groningen voelen we heel sterk de urgentie van verduurzaming’’, aldus de brief aan Schippers.

,,Ingrijpende operaties zoals de versterking van duizenden woningen bieden grote kansen voor een land dat ambitieus aan de slag wil met de energietransitie. Minder aardgaswinning kan niet zonder verdere verduurzaming.’’ Gewezen wordt op de inkrimping van Rijksdiensten in de regio. ,,Belangrijk is dat gevangenissen openblijven, zodat niet hoeft worden overgegaan op twee gevangenen op één cel.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu