‘Groot tekort aan hoogwaardig plastic’

De lage olieprijs maakt investeringen in kunststofrecycling lastiger. Maar, zo zegt Huub Meessen van QCP in Geleen, de plastic afvalberg mag wel hoger.

Alarmerende berichten afgelopen weekeinde: Nederland kan een grote berg plastic afval verwachten. De vraag uit China naar dit afval is teruggevallen en nieuwe, op oliebasis vervaardigde plastics zijn even duur als gerecycled plastic, zo meldde de NOS.

De industrie zou daarom de voorkeur geven aan zogeheten ‘virgin polymeren’, terwijl tegelijkertijd investeringen in recycling minder aantrekkelijk zijn geworden.

'Gemengde gevoelens'

,,Ik heb met gemengde gevoelens naar die uitzending zitten kijken’’, reageert Huub Meessen, topman van recyclingfabriek QCP (Quality Circular Polymers) in Geleen. Het verhaal over de geringe prijsverschillen is maar ten dele waar, stelt hij. Dat de export naar China stagneert, dat klopt. Maar dat nieuwe grondstoffen net zo duur zijn als grondstof van afvalplastic klopt volgens hem niet. Dat laatste feit is, zo stelt hij, te veel gebaseerd op incidentele dumppraktijken van buitenlandse fabrikanten.

Het beeld van de werkelijkheid is ook afhankelijk van de markt waarop de recyclingindustrie opereert. ,,De markt voor laagwaardige toepassingen voor bermpalen is verzadigd. De markt voor hoogwaardige kunststoffen is echter oneindig groot. Er is eigenlijk een groot tekort aan die afvalplastics als we de ambities voor een circulaire economie serieus nemen’’, meent Meessen. QCP produceert in zijn vorig jaar geopende fabriek hoogwaardige polymeren uit 50.000 ton plastic afval, toe te passen in bijvoorbeeld de auto-industrie.

Drastisch minder plastic

Europeanen storten jaarlijks 8 miljoen ton plastic en 10 miljoen ton plastic verdwijnt in verbrandingsovens. Dat moet binnen tien jaar drastisch anders zijn als de Europese Unie zijn eigen klimaatafspraken serieus neemt. ,,Als we de Europese doelstelling willen halen, moet er elke zes tot acht weken in Europa een groot sorteerbedrijf als die van af-valinzamelaar Suez (voorheen Sita) in Rotterdam erbij komen en elke maand een fabriek als QCP.’’

Maar komen al die bedrijven er wel? Door de lage olieprijs zijn investeringen in opnieuw te gebruiken plastics minder snel aantrekkelijk, beseft ook Meessen. De beste stimulans is volgens hem om de sector te laten profiteren van het CO2-emissiehandelssysteem. Ofwel, de schonere bedrijfstak laten delen in de opbrengst van ‘de boetes’ die vervuilende bedrijven via dat systeem ophoesten. ,,Het kost de overheid dan geen cent.’’

Prijsdruk

Afvalverwerker Attero, dat in Wijster plastic uit afval scheidt, bevestigt de prijsdruk in de markt. De verminderde vraag wijt woordvoerder Leon Dirrix niet alleen aan de lage olieprijs. Het is ook een mentaliteitskwestie. ,,De milieukosten zoals vermeden CO2-emissies worden lang niet door alle inkopers meegewogen in hun inkoopbeleid.’’ De afzetmarkt van ‘secundaire plastics’ loopt daardoor niet in de pas met het groeiende aanbod van plastic afval. ,,Overheden moeten meer ambitie tonen met duurzaam inkopen en zo een vraag creëren.’’

Attero heeft zelf ook plannen om een deel van het plastic afval op te werken tot een herbruikbare grondstof voor de industrie. Dirrix: ,,Die optie staat nog open. We hebben daar nog geen besluiten over genomen. Naast de prijs zijn er meer factoren van belang.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
menu