‘Het wordt nooit meer zoals het was’

GasTerra maakt in zijn tiende jaarverslag -over 2015- melding van zijn laagste omzet ooit: 14,7 miljard euro. Twee jaar eerder had de Groningse gashandelsonderneming nog voor bijna tien miljard euro meer klandizie. De maximering van de productie van het Groningengas laat zich gelden. ,,Het is in de Nederlandse gassector geen 'business as usual' en dat zal het naar mijn mening ook nooit meer worden", schrijft GasTerra-topman Gertjan Lankhorst in het voorwoord in het verslag.

GasTerra-topman Gertjan Lankhorst. FOTO GASTERRA

GasTerra-topman Gertjan Lankhorst. FOTO GASTERRA

Aardbevingen
In het topjaar 2013 kon de onderneming nog 53,4 miljard kuub door de NAM gewonnen gas op de markt brengen. De productiebeperking bracht die hoeveelheid terug tot 29,4 miljard kubieke meter in het achterliggende jaar. ,,Dat is ruim 40 procent minder’’, zegt Lankhorst.

,,De impact van de aardbevingen is groot. Terecht is een keuze gemaakt voor de veiligheid in het gebied. Maar het heeft grote consequenties voor GasTerra, waarvan de historie een op een is verbonden met die van de productie van het Groningengas. Ook voor de rest van de Nederlandse gassector. Het wordt nooit meer zoals het was.’’

Lagere gasprijs
Dat GasTerra ook beduidend minder boerde dan in 2014 (omzet 19,5 miljard euro), heeft volgens Lankhorst ook te maken met de lagere gasprijs. ,,Die was in 2015 gemiddeld 20,8 cent per kubieke meter, terwijl een jaar eerder de prijs op gemiddeld 23,9 cent lag. Je kunt zeggen dat de terugval in omzet voor de helft is te verklaren door het productieplafond en voor de helft door de lagere gasprijs. Hoe die zich verder zal ontwikkelen? Daar doe ik nooit uitspraken over. Dat is niet te voorspellen.’’

Reorganisatie
Het productieplafond is echter een werkelijkheid waar de gashandelsonderneming mee moet leren leven. Waar het ook komt te liggen, GasTerra gaat de toekomst tegemoet met een sterk gereduceerd volume aan Groningse handelswaar. De onderneming heeft vorig jaar intern al maatregelen genomen. Het aantal van 200 fte's dat het bedrijf in 2015 nog telde, moet in 2018 zijn teruggebracht tot ongeveer 160. Een reorganisatie die zonder ontslagen zijn beslag kan krijgen. Eind vorig jaar waren al dertien medewerkers erin geslaagd elders werk te vinden.

Toekomst
Hoe de toekomst van de Nederlandse sector er precies uitziet, is volgens Lankhorst nog niet te zeggen. De ceo: ,,Er zijn allerlei studies gaande over de vraag bij welk productieniveau het Groningengas veilig kan worden gewonnen. Ik hoop dat daar de komende tijd duidelijkheid over komt. Er zit nog ruim 600 miljard kubieke meter in de Groningse bodem. Als je dat langzamer naar boven haalt, kun je er ook langer mee doen. Stel dat je het huidige productieniveau van 27 miljard kubieke meter per jaar handhaaft, dan kun je nog 25 jaar Groningen gas produceren.’’

Het betekent hoe dan ook dat er meer gas moet worden geïmporteerd. Lankhorst: ,,Die verschuiving is natuurlijk al gaande. Waar ik overigens niemand over hoor, is hoe belangrijk het dus is dat we hebben geïnvesteerd in de gasrotonde. Dat hebben we gedaan om onze positie op de gasmarkt te versterken. Dat lukt. De Nederlandse gasbeurs TTF ontwikkelt zich tot de grootste van Noord-West-Europa. Maar nu we zelf minder gas produceren, kunnen we dankzij de gasrotonde makkelijk gas uit het buitenland importeren. Dat helpt om, ondanks de productiebeperking, de leveringszekerheid veilig te stellen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
menu