10.000 Studenten in opleiding voor baan in de energiesector

Tienduizend studenten volgden in het studiejaar 2019/2020 een opleiding die te maken heeft met energie. Foto: DvhN

Van de 125.000 studenten in het mbo, hbo en wo in Noord-Nederland volgden er vorig jaar 10.000 een opleiding die heeft te maken met energie.

Dat blijkt uit de monitor ‘Talent in beeld’ waarmee de New Energy Coalition (NEC) en de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) jaarlijks in de gaten willen houden of er straks voldoende arbeidskrachten voor de groeiende energiesector zijn.

Het onderzoek richtte zich op de mbo’s die zijn aangesloten bij het Energy College (zeven ROC ’s in Groningen, Friesland, Drenthe), de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen.

‘Mismatch’

De monitor is volgens NOM-directeur Dina Boonstra van belang voor de regionale arbeidsmarkt. ,,We kunnen beter analyseren waar de eventuele mismatch ontstaat”, zegt zij. ,,Maar deze informatie geeft ook een impuls aan het vestigingsklimaat van bedrijven in de energietransitie. We kunnen namelijk nu nog beter laten zien wat de regio aan talent te bieden heeft.”

Nu al komt het bedrijfsleven al moeilijk aan de juist opgeleide mensen. Recent onderzoek voorspelde dat alleen al de waterstofeconomie in de toekomst 23.000 tot 41.000 banen oplevert.

‘Alle aspecten’

Hielke Hekman, projectleider Human Capital van de NEC: ,,Het gaat dan niet alleen om mensen met technische kennis en vaardigheden, maar ook om studenten en professionals als juristen, economen, communicatiemensen, planologen, noem maar op. Vrijwel alle aspecten van het dagelijks leven raken aan ons energiesysteem en omgekeerd. En daar hebben we de juist opgeleide mensen voor nodig.”

‘Goede hoop’

Volgens hem komt uit het onderzoek naar voren dat bijna 17.500 jongere belangstelling hebben voor het thema energie. ,,Daaruit blijkt de groeiende bewustwording en belangstelling voor de energietransitie, en het geeft goede hoop op beschikbare mensen met gerichte kwalificaties”, aldus Hekman.

De NEC houdt twee keer per jaar het evenement ‘Meet your future in energy’. Die sessies zijn bedoeld als trefpunt voor ondernemers, studenten en professionals. De komende editie van 22 pril wordt in verband met het coronavirus online gehouden.

Nieuws

menu