10.000 woningen meer nodig. Dit onderzoek laat zien dat de woningmarkt in Noord-Nederland nog heter is dan we al dachten

Er moeten veel meer huizen dan gepland gebouwd worden om de woningmarkt vlot te trekken. Foto: Anton Kappers

Om de oververhitte woningmarkt in Noord-Nederland af te koelen, moeten er veel meer huizen gebouwd worden dan de overheid en belangenbehartiger Aedes tot dusverre hebben bepleit.

In het Noorden moeten volgens een onderzoek van adviesbureaus KAW en Ortec Finance 10.000 woningen meer kunnen worden gebouwd door woningcorporaties dan aanvankelijk gepland is.

Miljarden nodig voor woningmarkt

Met die bouw is voor het noorden een bedrag van ongeveer twee miljard euro nodig. Voor heel Nederland is volgens de onderzoekers een veelvoud van dat bedrag nodig om de woningmarkt vlot te trekken.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van 25 noordelijke woningcorporaties. Volgens de onderzoekers speelt de landelijke overheid een cruciale rol in het oplossen van de wooncrisis. Er moet veel meer geld voor worden uitgetrokken en op lokaal niveau moeten bestuurders meer speelruimte krijgen om woonwijken te vernieuwen of te vervangen.

Geldgebrek bij gemeenten

De Noordelijke woningmarkt wijkt volgens KAW en Finance Ortec op enkele punten af van de rest van Nederland. Zo komt wijkvernieuwing hier moeilijk van de grond. Dat wordt onder meer veroorzaakt door geldgebrek bij de gemeentelijke overheden. Ook spelen er tal van sociaaleconomische problemen waardoor de woningmarkt verstopt raakt.

Volgens de onderzoekers ligt de oplossing in meer geld voor woningbouw en meer bevoegdheden bij de gemeenten dan tot dusverre het geval is.

Eind vorig jaar werd de Actieagenda wonen gepresenteerd. Daarin sprak de overheid de ambitie uit om de komende tien jaar een miljoen woningen te bouwen. KAW en Finance Ortec denken dat dat aantal te laag is om de problemen op de woningmarkt op te lossen.

De volledige rapportage is hier te lezen .

Nieuws

menu