Advies: houd gasveld Groningen bij barre winter en grote vraag langer open

Directie van Gasunie Transport Services vraagt kabinet om Groningengasveld langer open te houden, mocht de vraag onverhoopt groot worden.

Het kabinet moet bij een barre winter en onvoorzien hoog gasverbruik de voorraden komende zomer extra gaan aanvullen. In dat geval moeten de Groningse gasvelden niet gesloten worden.

Dat is een aanbeveling van Gasunie Transport Services (GTS) aan het kabinet, specifiek voor dit grote gasveld.

 

Nu de voorraden voor deze komende winter voor 86,5 procent gevuld zijn en een vloot schepen Nederland blijft bevoorraden met vloeibaar gemaakt gas (lng), blikt GTS vooruit naar het volgende gasjaar. Indien de gasopslagen aan het einde van de winter bijna leeg raken en ook die in Europa onvoldoende vol zitten, moeten ’substantiële volumes’ gas in de bergingen gestopt worden.

Krappe markt

„Hiervoor is mogelijk extra Groningenproductie nodig”, zo schrijft directeur Bart Jan Hoevers van GTS, de eigenaar van het landelijk gastransportnet. Dat dringt er op aan het gebruik komende winter waar mogelijk in te perken. Dat wat niet wordt verbruikt, blijft als voorraad voor komend gasjaar 2023-2024, als basis in een nog altijd krappe markt.

Hoevers stelt het kabinet voor ’geen Groningengasproductielocaties te sluiten in het gasjaar 2022-2023 om zo de leveringszekerheid in het gasjaar 2023-2024 te kunnen waarborgen’. Dat is geen extra winning, de bestaande productieputten moeten niet worden afgesloten, stelt hij.

’Voldoende’

Voor het lopende gasjaar 2022-2023 heeft staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) 2,8 miljard kuub gaswinning toegestaan. Dat is ’voldoende om de leveringszekerheid veilig te stellen’, concludeert GTS nu, zelfs als zich productieverstoringen voordoen.

Deze winning in Groningen, die al drastisch is afgebouwd van een piek van 53,9 miljard kuub in 2013, komt naast de invoer van lng en forse besparingen op verbruik. Inmiddels verbruikt Nederland een kwart minder gas ten opzichte van vorig jaar. Momenteel zitten de bergingen Grijpskerk, Alkmaar, Norg en Bergermeer boven de Europese minimumeis van gemiddeld 80 procent gevuld met gas.

Het kabinet wil een vijftal putten in hethet Groningenveld vanaf april 2023 sluiten. GTS adviseert nadrukkelijk om daar nog vanaf te zien en de bestaande boorputten open te houden en ’op de waakvlam’ te zetten.

Normaal komt het onderdeel van Gasunie in januari met een nieuw advies voor de jaarproductie van Nederland. „Sinds de Russische inval in Oekraïne is de situatie echter fundamenteel veranderd”, aldus Hoevers over het nieuwe advies.

Besparen

Europa neemt nog maar 9 procent van al het gas in Rusland af, dat was tot voor kort 33%. Dat zorgt voor tekorten en hoge prijzen. Uit de tarieven van de futures op de termijnmarkt blijkt volgens GTS dat ’voorlopig geen neerwaartse trend’ te zien is. De inkoopprijzen op de TTF-beurs blijven ook in 2023 ongekend hoog. Momenteel kost een megawattuur gas 180 euro. Dat was twee jaar geleden 15 euro.

GTS meldt in de brief aan Vijlbrief opnieuw een vertraging voor de nieuwe stikstofinstallatie bij Zuidbroek. Dit keer met vier weken, tot in november, hoewel er met 700 werknemers aan wordt gebouwd. Oorspronkelijk zou de installatie in april gereed zijn, maar een gebrek aan onderdelen en onenigheid van de overheid met de aannemer leidden tot vertraging.

In Zuidbroek wordt stikstof bijgemengd in geïmporteerd hoogcalorisch gas, om daar vervolgens laagcalorisch ’pseudo-Groningengas’ van te maken. Dat laagcalorische gas is geschikt voor Nederlandse kookinstallaties en cv-apparatuur. Dankzij Zuidbroek hoeft het Groningenveld straks 7 miljard kuub minder te leveren.

Nieuws

menu