Ambitieus plan: Scheepsbouw Noorden kan snel enorme CO2 reductie realiseren

De noordelijke scheepsbouw kan al voor 2030 een CO2-reductie realiseren van 10 miljoen ton per jaar. Inzetten op de bouw van emissievrije schepen levert niet alleen behoud van werk op de noordelijke werven op. Het levert ook nieuwe orders en duizenden nieuwe banen op.

September 2015. Gebouwd bij Bodewes Shipyard vaart de Arklow Vale via stad Groningen naar het Eemskanaal om via de Noordzee naar thuishaven Rotterdam te gaan.

September 2015. Gebouwd bij Bodewes Shipyard vaart de Arklow Vale via stad Groningen naar het Eemskanaal om via de Noordzee naar thuishaven Rotterdam te gaan. Foto: Jan Willem van Vliet

Dat zijn enkele onderdelen van een plan dat de pas opgerichte Green Maritime Coalition maandagavond heeft voorgelegd aan Groningen Maritime Board.

Noorden heeft kennis emissievrije schepen te bouwen

In het plan gaat de Green Maritime Coalition er vanuit dat de noordelijke scheepsbouw en toeleverende industrie in Europa een leidende positie inneemt in de ontwikkeling en bouw van emissievrije schepen. De kennis en mogelijkheden daarvoor zijn in Noord-Nederland aanwezig, wordt gesteld.

Het klimaatvonnis over Shell zorgde de afgelopen dagen voor een schokgolf in het bedrijfsleven. Veel bedrijven vragen zich af wat de uitspraak voor hen betekent.

Voor de scheepvaart kan de vraag om CO2-reductie betekenen dat de meest vervuilende dieselschepen al over een paar jaar niet meer kunnen varen. De zuinigste schepen op fossiele brandstof kunnen nog een jaar of 12 mee.

Klimaatvonnis Shell onderstreept urgentie

Geert Dokter en Maarten Sickler van Conoship in Groningen zien de ontwikkeling al jaren aankomen. ,,De uitspraak over Shell van afgelopen week onderstreept nog eens de urgentie. We werken al een aantal jaren aan dit plan. Dit is echt een mooie kans voor de scheepsbouw in het Noorden’’, zegt Dokter.

Omdat de ontwikkelingen snel gaan, wil de coalitie geen tijd verliezen. Samen met kennisinstellingen, overheden en bedrijven in het Noorden is het de bedoeling snel door te pakken.

Niet onderzoeken om te onderzoeken maar aan de slag

De noordelijke werven bouwen vooral kustvaarders. Het plan voorziet erin om in eerste instantie een aantal al bekende technologieën om te vergroenen geschikt te maken op deze shortsea-schepen. ,,We gaan niet meer onderzoeken om te onderzoeken’’, zegt Sickler. ,,Zodra het kan, gaan we aan de slag door schepen te bouwen. Schepen die feitelijk fungeren als een living lab .’’

Ikea wordt ook afgerekend op CO2 uitstoot van transport

Naast testen, bijschaven en verbeteren hebben de levende laboratoria feitelijk twee doelen: reders en bevrachters laten zien dat de technologie werkt. En de opgedane kennis verder brengen.

Sickler: ,,Reders en bevrachters zijn er steeds meer van doordrongen dat de scheepvaart groener moet. Ze vragen er ook om. Een bedrijf als Ikea wordt afgerekend op de CO2-uitstoot die het transport van een kastje oplevert.’’

Geld uit transitiefondsen

De kennis die wordt opgedaan bij de kustvaart kan erna toegepast worden op grote zeegaande schepen. Die export van kennis uit het Noorden zou kunnen leiden tot een flinke groei van banen.

Om dat voor elkaar te krijgen is geld nodig, veel geld. De Green Maritime Coalition wil een beroep doen op de beschikbare fondsen voor energietransitie, zowel nationaal als Europees.

Een eerste stap is Den Haag. Gehoopt wordt dat in het nieuwe regeerakkoord een tekst komt die het Noorden aanwijst als plek waar een wezenlijke bijdrage wordt geleverd aan een emissieloos maritiem Nederland.

IJzer is in Den Haag heet genoeg om te smeden

Daarvoor heeft de coalitie Roland Kortenhorst in de arm genomen als lobbyist om het plan in Den Haag over het voetlicht te brengen. Kortenhorst was directeur van twee Friese scheepswerven, tussen 2003 en 2008 was hij lid van de Tweede Kamer (CDA).

Volgens Kortenhorst is er geen beter moment voor een duurzame lobby dan het huidige moment. ,,De urgentie om de uitstoot van CO2 te reduceren wordt op dit moment over nadrukkelijk gevoeld. Helemaal na de Shell-uitspraak van afgelopen week. Het ijzer is heet genoeg om te smeden. De noordelijke samenwerking biedt de overheid een pasklare oplossing voor de scheepvaart.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
Duurzaamheid
Klimaat
menu